Jernbanekart

Her er et kart over jernbanenettet i Norge.

 

For navn på alle banestrekninger, se tabellen i "jernbanen i tall".

Jernbanen i tall

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge.

Les mer