Kulturminner

Når Jernbaneverket drifter, vedlikeholder eller bygger ut infrastruktur, kommer vi i berøring med kulturminner fra egen eller andre sektorer. Jernbaneverket skal ta hensyn til og sikre kulturminner slik at de kan oppleves av nåværende og kommende generasjoner. Jernbanen regnes med blant de tekniske kulturminnene. Vern, drift, vedlikehold og formidling av slike kulturminner krever høy og spesialisert kompetanse.

ingressbilde

Ny salongvogn

Nygammel vogn skal gi mer plass i Kulinariske togreiser.

Dovre stasjon

Dovrebanen Otta-Dombås 100 år

Fredag 5. desember 1913 var det offisiell åpning av strekningen Otta-Dombås på Dovrebanen. Lørdag 6. desember 1913 kom den ordinære togtrafikken i gang. Lørdag 7. desember 2013 - markerer Jernbaneverket i samarbeid med Norsk Jernbanemuseum, Dovre kommune, Sel kommune og NSB at det er 100 år siden denne strekningen ble åpnet.

Utstilling på Jernbanemuseet: 'Jernbanen sett med kvinneøyne'

Utstilling på Jernbanemuseet: 'Jernbanen sett med kvinneøyne'

Jernbane som fenomen oser av maskulinitet; fysisk styrke, sot, røyk, olje, diesel, fart, spenning, fare, brummende motorer, mekanikk, teknikk, hardt metall og mørke uniformer. I jernbanens snart 160-årige historie har kvinner mesteparten av tida fylt anonyme og “usynlige“ funksjoner på kontorene, i kantinene, i brakkene og i rengjøringen.

Sørlandsbanen 75 år til Kristiansand

Sørlandsbanen 75 år til Kristiansand

21.juni 2013 er det 75 år siden Sørlandsbanen åpnet fram til Kristiansand. Banen til Sørlandets hovedstad hadde da blitt åpnet i biter sørover fra Kongsberg helt fra 1920. Sørlandsbanen ble den første lange hovedstrekningen som fikk elektrisk drift hele veien.

Ofotbanen 110 år

Ofotbanen 110 år

15. november 1902 stod generaldirektør Nordström fra Statens Järnvägar på Riksgrensen og koblet sammen den svenske Malmbanan med den norske Ofotbanen.

Kongsvingerbanen fyller 150 år

Kongsvingerbanen fyller 150 år

Lørdag 29. september feires banen med en historisk togtur fra Lillestrøm til Kongsvinger. Med damptog, NSBs nye togsett FLIRT og folkefest på stasjonene, er det duket for togfest for å feire Kongsvingerbanens fortid og fremtid.

Nordlandsbanen 50

Nordlandsbanen 50

7.juni er det 50 år siden HM Kong Olav V åpnet Nordlandsbanen fram til Bodø. 50-åringen blir stadig viktigere for folk og næringsliv i nord.

Jernbanemuseet feirer lengste og korteste bane

Jernbanemuseet feirer lengste og korteste bane

Søndag 20.mai markeres to 50-årsjubileer på Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Nordlandsbanen er landets lengste og Terrtittbanen den korteste.

50 år siden første persontog til Bodø

50 år siden første persontog til Bodø

Første februar er det 50 år siden persontogene begynte å gå til og fra Bodø. Anlegget var ennå ikke helt ferdig og det var først i juni at den offisielle åpningen fant sted. Byggingen av banen tok 60 år.

Hyllet 100-åring – og Stortinget

Hyllet 100-åring – og Stortinget

Jernbanedirektør Elisabeth Enger hyllet Bergensbanen i jubileumsåret ved å åpne ny utstilling på Finse sammen med tidligere banemester Georg Brekke. Hun minnet om at Norge plasserte seg i første rekke ved å planlegge og bygge jernbane over og gjennom fjell og at det i mange år vil være viktig å ta vare på 100-åringen.

Kulturarbeid på Flekkfjordbanen

Kulturarbeid på Flekkfjordbanen

Sist i april fullføres arbeidene på den 71 meter lange Selura bru på Flekkefjordbanen. Dermed er den største jobben gjort for at den 17 kilometer lange banen fra Sira til Flekkefjord skal kunne framstå som det viktige kulturminnet den er.

100 år i fjellet

100 år i fjellet

I år er det 100 år siden Bergensbanen ble åpnet. Det betyr også at jernbanen har vært til stede i høyfjellet like lenge med sine folk og sitt utstyr for å holde banen mellom landets to største byer åpen. Selv om deler av høyfjellsstrekningen har blitt modernisert, er Bergensbanen fortsatt en av Europas mest krevende baner å holde klar for trafikk året rundt.

Tinnosbanen settes i stand til 100-års-jubileum

Tinnosbanen settes i stand til 100-års-jubileum

Jernbaneverket vil sette i stand Tinnsbanen fra Notodden til Tinnoset slik at det kan kjøres tog på strekningen i forbindelse med banens 100-årsjubileum. Tinnosbanen inngår som en del i transportkjeden som gjorde Norsk Hydros industrieventyr på Rjukan mulig. Tinnosbanen er under vurdering for fredning som en del av denne transportkjeden.

Bergensbanen 100 år over fjellet

Bergensbanen 100 år over fjellet

På dagen 100 år etter at skinnene fra øst og vest ble skrudd sammen ved Ustaoset ble begivenheten minnet med en høytidelig gjentakelse av programmet fra den gang. Folk fra Jernbaneverket Region Vest skrudde sammen en symbolsk skinnesgang av samme type som banen hadde ved skinneleggingen i 1907. -Ingen ting har betydd så mye for Hallingdal som Bergensbanen, sa ordføreren i Hol.

100 år med tog Kristiania - Bergen

100 år med tog Kristiania - Bergen

Tysdag 10. juni er det nøyaktig 100 år sidan togtrafikken mellom dei to største byane i landet starta opp. Etter prøvedrift om vinteren som raskt måtte stoppast, vart Bergensbanen opna for ordinær trafikk mellom Gulsvik og Bergen 10. juni 1908.

Caroline - Jernbaneverkets eldste lokomotiv

Caroline - Jernbaneverkets eldste lokomotiv

Caroline er verdens tredje eldste lokomotiv i drift. Bit for bit har lokomotiv og karetvogner blitt pusset opp.

Rørosbanen 125 år 13.oktober 2002

Rørosbanen 125 år 13.oktober 2002

Søndag 13. oktober markeres Rørosbanens 125 årsdag med et større arrangement på Røros. Banejubileet markeres blant annet med nyåpning av den oppussede Røros stasjon.

Ofotbanen 100 år 15. november 2002

Ofotbanen 100 år 15. november 2002

Fredag 15. november 2002 var det hundre år siden skinnegangen på Ofotbanen ble koblet sammen med det svenske jernbanenettet ved Riksgränsen.

Gjøvikbanen 100 år 26/11-02

Gjøvikbanen 100 år 26/11-02

Tirsdag 26 november var det 100 år siden åpningstoget kjørte mellom Kristiania og Gjøvik. Dagen markeres bl.a med servering, utstilling og taler på Gjøvik stasjon.

Dieselveteran presentert foran jernbanens 150års-jubileum

Dieselveteran presentert foran jernbanens 150års-jubileum

Dieselloket Di3.602 ble 26.juni presentert etter det omfattende restaurerings- arbeidet maskinen har gjennomgått. Lokomotivet er restaurert i anledning Jernbanens 150års-jubileum.

Dunderlandsbanen 100 år 1.november 2004

Dunderlandsbanen 100 år 1.november 2004

1.november 2004 var det tid for et lite jernbanejubileum i Nordland. Dunderlandsbanen ble åpnet for drift 1.november 1904. Dette var en privat industribane som på slutten av 1940-tallet ble innlemmet i Nordlandsbanen. Men fortsatt ruller malmtogene på den 100 år gamle banen.

Meråkerbanen 125 år

Meråkerbanen 125 år

Meråkerbanens 125-årsjubileum ble markert på Kopperå stasjon fredag 31/8-07. Meråkerbanen, som går mellom Trondheim og Storlien, blir for tiden oppgradert og i desember skal banen åpnes for 22,5 tonns aksellast. Godstrafikken på banen er stadig økende.

Jernbanehistorie

Jernbanehistorie

La oss ta en reise tilbake i tid og se på landets jernbaner for mer enn 100 år siden. I 1905, ved unionsoppløsningen, var allerede jernbanen mer enn 50 år år gammel i Norge.

Historisk oversikt

Historisk oversikt

I 1854 fikk Norge sin første jernbane. Hovedbanen var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Dette er faktisk den samme strekningen som også har landets mest moderne jernbane, Gardermobanen som åpnet i sin helhet i 1999.