Togstrekninger

Dette er en oversikt som viser hvilke stasjoner som ligger på de ulike togstrekningene. Med togstrekning her så mener vi den strekningen togene kjører, f.eks Kongsberg - Eidsvoll. Jernbaneverkets offisielle navn på hver enkelt bane finnes i oversikten 'Jernbanen i tall'.

Jernbanen i tall

I tabellen finner du noen viktige tall og fakta for jernbanestrekningene i Norge.

Les mer