Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon ivaretar byggherrerollen for store jernbaneutbygginger fra detaljplanlegging til ferdigstilte anlegg.

Oversiktsbilde over utbyggingsområdet på Lysaker. (Foto: Olav Nordli)

For tiden er de største prosjektene under anlegg og i planfasen utbygging av nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika, modernisering av Vestfoldbanen, ny bane Oslo - Ski og dobbeltsporutbygging mot Hamar.

Link til å lese mer om Jernbaneverkets utbyggingsprosjekter.

Adresse: Stenersgt. 1D,
0103 OSLO
Telefon: 05280
Telefax: 22 45 58 00

Utbyggingsdirektør: Harald Nikolaisen
Informasjonssjef: Kjell Bakken
Årlig omsetning: ca. 3.900 mill. kr.
Antall medarbeidere: ca. 380