Besøkasadresse: Osloveien 105, Marienborg, Trondheim, Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar Telefon: 05280 Telefax: 72 57 26 00

 

Nordlandsbanen ved Mosjøen. (Foto: Njål Svingheim)
Ansvarsområde:

 Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, deler av Hedmark og Oppland fylker.

Banestrekninger:

  • Dovrebanen: Dombås - Trondheim
  • Rørosbanen: Hamar - Støren
  • Ofotbanen: Narvik - Riksgränsen
  • Nordlandsbanen: Trondheim - Bodø
  • Solørbanen: Kongsvinger - Elverum
  • Meråkerbanen: Hell - Storlien
  • Namsosbanen: Grong - Namsos.
  • Stavne - Leangen

Antall medarbeidere: 390

 

Ass banedirektør: Brede Nermoen
Informasjonssjef Nord: Dag Svinsås
Baneområder:
*Dovrebanen Dombås - Trondheim, Meråkerbanen, Nordlandsbanen Trondheim - Steinkjer
*Røros- og Solørbanen
*Nordlandsbanen Steinkjer - Bodø
*Ofotbanen: Thor Brækkan