Fakta og statistikk

Jernbanenettet er på 4114 kilometer. Lengste bru er over Strømsøløpet, Drammen, 454 meter. Lengste tunnel er Romeriksporten på 14,58 km. Høyeste punkt er Fagernut, Bergensbanen, 1237 moh. I alt: 2517 bruer og 696 tunneler. Flere fakta og tall finner du samlet i vedleggene.

Sommertrafikk på Myrdal, Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Visste du at 25 millioner tonn gods sendes med toget hvert år og at godstrafikken økte med mer enn 50% fra 2003 til 2007? Eller at 57 millioner passasjerer reiste med tog i Norge i 2007? Mer om dette kan du finne i det vedlagte dokumentet "fakta om jernbanen og Jernbaneverket".


Se også tabellen: Nøkkeltall for jernbanenettet.