Norsk jernbaneskole

 

Norsk jernbaneskole tilbyr fagskole for lokomotivførere, flere grunnutdanninger, fagkurs for lærlinger, og etter- og videreutdanninger for hele jernbanesektoren. Norsk jernbaneskole ligger
i Jernkroken på Grorud og er hele sektorens kompetansesenter.

Norsk jernbaneskole samarbeider tett med jernbanesektoren, og kurstilbudet utvikles i henhold
til sektorens behov. Norsk jernbaneskoles ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling i jernbanefag i Norge.

 

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon:
jernbaneskolen.no

 

 

Besøksadresse: Østre Aker vei 256 (Jernkroken), 0976 OSLO
Telefon: 22 45 78 90
E-post: post@jernbaneskolen.no 

 

 

 

Ny læreplan for repetisjonskurs for banemontører/-reparatører

1.juli 2013 ble læreplan for repetisjonskurs for banemontør/-reparatør endret. Kompetansekrav stilles nå til rollen "godkjenner av spor".

Les mer

Bli lokomotivfører

Norsk jernbaneskole utdanner lokomotivførere til det nasjonale jernbanenettet.

Les mer