Masteroppgaver fra Jernbaneverket

Her finner du en samling prosjekt-, bachelor- og masteroppgaver fra Jernbaneverket. De fleste av oppgavene kan være aktuelle for alle tre nivåene, avhengig av hvilken innfallsvinkel du velger og grad av fordypning.

Jernbaneverket har spennende teknologiske utfordringer innen mange fagområder, men finner du ikke en oppgave her som passer for akkurat deg så kan du ta kontakt med oss så tilpasser vi oppgaven eller kanskje diskuterer oss frem til nye.

Det satses på jernbane i Norge og i de neste ti årene skal det investeres mye både i nye utbyggingsprosjekter og i drift og vedlikehold, - gammel teknologi skal fases ut og ny teknologi skal introduseres. Vi rekrutterer hver år mellom 150 og 200 nye medarbeidere, så har du lyst til å være med å planlegge og bygge morgendagens jernbane så er det nok av spennende oppgaver å ta fatt på.

Alle som velger å gjøre oppgaver i samarbeid med oss får personlig veiledning og mottar stipend.

 

Kontakt oss her.