Spesialkurs i jernbane

Velg det spesialkurset som passer best med det du ønsker å jobbe med, og fordyp deg i fagfeltet du brenner for!

Spesialkursene i jernbanefag er et resultat av et unikt samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og NTNU. De er laget for deg som allerede har erfaring fra jernbanesektoren, og som ønsker å utvikle innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for samfunnsutviklingen innen jernbane.

Velg ditt kurs

De ulike kursene er sortert under de tre studieretningene Bane/Trafikk, Elektro og Signal samt grunnleggende jernbaneteknikk og valgfrie kurs. Du velger hva som passer best for deg, og får samtidig muligheten til nettverksbygging og faglig utveksling med andre fra bransjen.

Hvem kan søke?

Flere av spesialkursene krever kun generell studiekompetanse, mens andre har krav om relevant utdannelse eller erfaring. Har du en teknisk utdannelse og ønsker å videreutdanne deg innen jernbanefag vil kursene gi deg en verdifull fordypning i jernbanerelaterte emner. Om du ønsker å ta kursene for å bygge en erfaringsbasert mastergrad gjelder opptakskravene til denne før du kan skrive masteroppgave og ta endelig eksamen.  

Kombiner studier og jobb

Kursene er samlingsbaserte og fordelt på to samlinger. Hver av disse går over fire dager. Mellom samlingene jobber du med pensum, øvinger og oppgaver. Alle samlinger, laboratorieøvelser og andre fastsatte aktiviteter har obligatorisk oppmøte.

Kursoversikt

Klikk på lenken for å finne ut mer om de enkelte kursene.  

Kursoversikt NTNU

Fakta om spesialkurs

  • Studiepoeng: 7,5
  • Undervisningsform: Samlingsbasert deltidsstudium. De fleste samlinger finner sted i Trondheim, noen i Oslo.
  • Pris: Enkeltkurs (7,5 studiepoeng) kr 18 000.
  • Søknadsfrist: Se det enkelte kurset.

 For å søke, gå inn på NTNU sin hjemmeside