Ansatte

Norsk jernbaneskole er en dynamisk organisasjon med engasjerte medarbeidere. Har du spørsmål, tilbakemeldinger eller lurer på noe, ta kontakt!

Stab:

Eva Ervik
skolesjef
eva.ervik@jbv.no                                                                                22 45 70 54  / 913 53 557

Ellen Skyrud
resepsjon / administrasjon
skel@jbv.no                                                                                        22 45 78 90

Jorun Engebretsen
resepsjon / adminstrasjon
jor@jbv.no                                                                                           22 45 78 90

                                                                  

Terje Dyvold
IKT-ansvarlig
dyte@jbv.no                                                                                         22 45 78 77 / 926 88 604

Ståle Hatlelid Karlsen                                                                      
IKT-lærling
karsta@jbv.no                                                                                     22 45 70 50 

Ottar Arne Haslestad
simulatoransvarlig
haoa@jbv.no                                                                                       22 45 78 78 / 916 52 590

 

Avdeling for jernbanefag:

Kjersti Timberlid
økonomi og avdelingsleder
timkje@jbv.no                                                                                     22 45 74 98 / 988 44 180

Kjetil Lerkendal
fagsjef elektrofag: signal
lekj@jbv.no                                                                                          22 45 78 96 / 916 71 095

Torbjørn Eskedal
senioringeniør signal
esktor@jbv.no                                                                                                              916 77 017

Jan Erik Walaker
senioringeniør signal
waja@jbv.no                                                                                                                 916 66 615

Tor Ole Grønvik
faglærer signalfag
grot@jbv.no                                                                                                                  458 71 968

Per Nygaard
fagsjef elektrofag: KL
nygper@jbv.no                                                                                    22 45 78 97 / 916 57 626

Egil Skogdalen
faglærer elektrofag: KL
skoegi@jbv.no                                                                                    22 45 70 64 / 474 55 638

John Willy Særvold
fagsjef elektrofag: lavspent
serjoh@jbv.no                                                                                     22 45 75 31 / 916 57 531

Odd Magne Olsen
fagsjef sikkerhetsfag
olsodd@jbv.no                                                                                   22 45 76 76 / 916 57 676

Helen K. Hansen
koordinator jernbanefag
hanhel@jbv.no                                                                                    22 45 70 55 / 924 23 791

Ann-Helen Høiland
koordinator jernbanefag
hoiann@jbv.no                                                                                     22 45 70 62 /909 22 824

Østen Lybeck
koordinator jernbanefag
lybost@jbv.no                                                                                      22 45 70 90 / 901 32 330

Avdeling for lokomotivførerutdanning: 

Kai Erik Jensen
rektor for fagskolen jenkai@jbv.no                                                                                                               986 87 370

Ane Haugen Jordal
koordinator lok.
jorane@jbv.no                                                                                     22 45 74 99 / 995 10 159

Bjørn Kristiansen
fagsjef / hovedlærer lok.
krbj@jbv.no                                                                                          22 45 78 82 / 916 53 396

Arnt Einar Hansen 
assisterende hovedlærer lok.
haae@jbv.no                                                                                       22 45 78 92 / 917 59 373

Øyvind Gunnestad
fagsjef tekniske fag
gunoyv@jbv.no                                                                                    22 45 70 51 / 954 41 454

                                                                                    

Syver Bjørke
faglærer lok.
bjosyv@jbv.no                                                                                     22 45 78 83 / 975 30 606

Kjetil Bull
faglærer lok.
bukj@jbv.no                                                                                         22 45 78 94 / 926 67 804

Ingrid Dale
faglærer lok. (i permisjon)
inda@jbv.no                                                                                         22 45 78 85 / 920 13 015

Nils Jørgen Derbakk
faglærer lok.
dernil@jbv.no                                                                                       22 45 78 85 / 481 92 955

Morten Mattson
faglærer lok.
matmor@jbv.no                                                                                 22 45 70 58 / 930 35 257

Avdeling for trafikkopplæring:

John Kåre Røste
fagsjef / hovedlærer trafikkstyrerutdanningen
rojoka@jbv.no                                                                                     22 45 78 93 / 995 26 558