Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører

Kursbeskrivelse

Kursnavn

Sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører 

Målgruppe

Selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift som skal utføre arbeid på eller i nærheten av Jernbaneverkets infrastruktur etter anvisning fra Hovedsikkerhetsvakt eller leder for el-sikkerhet

Inntakskrav

Ingen

Kursinnhold/ gjennomføring

Ca. 3 timer

Arbeidsmetoder

 • Klasseromsundervisning med  instruktør
 • E-læring med bruk av pc, sammen med instruktør
 • Oppgavebesvarelse
 • Gjennomgang av spørsmål, svar, drøfting av uklarheter og spesielle forhold i plenum.
 • Befaring på aktuelt arbeidssted skal gjennomføres. Dette kan gjøres enten før eller etter kurset

Instruktør

 • Instruktør må ha sikkerhetskompetanse godkjent av Norsk jernbaneskole, alternativt inneha stilling som SHA/HMS-rådgiver i Jernbaneverket
 • Instruktør må ha gjennomført ”Instruktørkurs for sikkert arbeid i og ved spor for entreprenører” i regi av Norsk jernbaneskole

Eier av læreplan/ kursbeskrivelse

Under arbeid for godkjenning

Mål for opplæringen

Hovedmål for opplæringen:

 • Deltakerne skal utvikle forståelse for bakgrunnen og hensikten med sikkerhetsregler for jernbane og andre viktige forhold relatert til helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med arbeid i og ved spor
 • Deltakerne skal kunne svare korrekt på oppgavene gitt i kurset
 • Deltakerne skal kunne opptre i henhold til regler og retningslinjer som er gjennomgått i kurset

Sluttvurdering og dokumentasjon

Ingen avsluttende prøve. Det utstedes kursbevis til kursdeltaker og signert navneliste sendes arbeidsgiver og Norsk Jernbaneskole. Kompetansen registreres i skolens kompetansedatabase

Kompetanse etter gjennomført kurs

Deltakerne har, etter arbeidsgivers godkjenning, kompetanse til å delta i arbeid i og ved Jernbaneverkets spor, etter anvisning fra Hovedsikkerhetsvakt eller leder for el-sikkerhet. Kompetansen er gyldig i 2 år fra kursdato.

Internkode139404

Påmelding

Norsk Jernbaneskole har oversikt over godkjente instruktører for Sikkert arbeid i og ved spor. Ta kontakt med Norsk Jernbaneskole for påmelding, med informasjon om hvilket firma påmeldingen gjelder, og i hvilket område arbeid ved spor skal gjennomføres.

For spørsmål kontakt Norsk Jernbaneskole:

 • Koordinator: Ann-Helen Høiland, hoiann@jbv.no, tlf 22 45 7062, mobil 909 22 824
 • Fagsjef: Odd Magne Olsen, olsodd@jbv.no, tlf 22 45 76 76, mobil 916 57 676