Kurskalender 2. halvår 2011

Nedenfor vises en oversikt over planlagte kurs i regi av Norsk Jernbaneskole 2. halvår 2011 inndelt etter fagområder.Hvis du klikker på linken til ønsket kurs i kurskalenderen, får du opp kursbeskrivelse, oppstartsdato og mulighet for å melde deg på kurset i vårt kurssystem. Flere av kursene (spesielt oppdateringskursene) tilbys som en kursrekke hvor du kan velge blandt mange datoer på ulike steder i landet. Klikk på ønsket kurs og finn en dato som passer for deg! Hvis du savner kurs i kurskalenderen som du mener det er behov for, meld fra til Norsk Jernbaneskole. Vi prøver å tilfredsstille markedets behov så sant det lar seg gjøre.

Noen få kurs er merket med *. Disse kursene er foreløpig ikke lagt ut med eksakt oppstartsdato da ikke alle kursdetaljer er på plass. Det kan også bli lagt ut flere kurs enn de som foreløpig er publisert i kalenderen dersom det blir meldt inn nye behov. Vi ber derfor om at du følger med på siden – kursene vil fortløpende bli lagt ut med link til påmelding i kurssystemet. 

Det tas forbehold om trykkfeil.

 

Bane og tra-
fikksikkerhet

El-sikkerhet og KL 

Signal

Pedagogikk

August


September   
Oktober

   

  November

    

   
  Desember
  •  Rep.kurs for banemontører vinteren 2011/2012*

   

   

  •