Jernbanefagene

Norsk Jernbaneskoles avdeling for Jernbanefag tilbyr kurs og kompetanseprogram for ansatte i og utenfor Jernbaneverket. Kursprogrammene er bransjenøytrale, men har til hensikt å kompetanseheve de som ønsker, eller har behov for, kurs/udanning for å arbeide i Jernbaneverkets anlegg.

Kurstilbud 

Norsk Jernbaneskole tilbyr kurs innen:

  • Bane- og trafikksikkerhet
  • Elektrofag - Kontaktledning og høyspent
  • Elektrofag - Lavspent
  • Elektrofag - Signal
  • Pedagogikk/andre kurs

For full oversikt over kurstilbudene.

Kurskalender 1. halvår 2012

Kurskalender 2. halvår 2012 

Praktisk informasjon

Påmelding

Kurspåmelding må inneholde kontaktinformasjon på den som er deltaker. Dette fremkommer av påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsbekreftelse går til den e-postadressen som oppgis ved påmelding. Påminnelse om kurs vil bli sendt via SMS noen dager før kursstart til deltaker. Norsk Jernbaneskole stiller seg ikke ansvarlig for feilregistreinger i e-post og telefonregisteret. Den enkelte er selv ansvarlig for at denne informasjonen er korrekt lagt inn ved påmelding.

Avbestilling/endringer

Alle avbestillinger må gjøres til aktuell koordinator innen den fristen som fremkommer på påmeldingsbekreftelsen. Avbestillinger etter frist vil i sin helhet bli fakturert. For interne bytter etter avbestillingsfrist blir den påmeldte deltaker ansett som avmeldt etter avbestillingsfrist, og full kursavgift blir fakturert.    

Fakturering

Fakturering skjer til det koststed eller det firmaet som er oppgitt ved kurspåmelding.

Bespisning

Lunsj er i hovedsak inkludert i kurspris, dersom annet ikke fremkommer av påmeldingen.

Overnatting

Overnatting på hotell er i all hovedsak ikke booket av Norsk Jernbaneskole. Dette må den enkelte ordne selv. Nederst på denne siden finner du en link til våre hotellpartnere, hvor Norsk Jernbaneskole og Jernbaneverket har fremforhandlet avtale med rabatterte priser.

Det vil fremkomme av kurspåmeldingen dersom hotellovernatting administreres av Norsk Jernbaneskole. Da skal den enkelte ikke bestille overnatting selv.

Kurssted

Kurssted fremkommer av påmeldingen.

Ved kurssted Norsk Jernbaneskole er adressen, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo. Innkjøring fra Jernkroken. Nærmeste togstasjon er Grorud stasjon (12 min gange). Nærmeste bussholdeplass er Haavard Martinsens vei (mot sentrum) og Jernkroken (fra sentrum), med buss nummer 64B, 65, 67, 105, 313, 345, 433 og 435 (2 min gange). Nærmeste T-bane er Grorud T (20 min gange).  Åpne veibeskrivelse i nytt vindu

Helseattest

Utvalgte kurs forutsetter at helseattest o.l. er innsendt på forhånd. Dette vil fremkomme av kursinformasjonen. Dersom dette ikke er sendt inn før påmelding vil kurspåmelding bli kansellert.  

Kursbevis og kompetanseregistrering

Kursbevis sendes til den som har deltatt på kurs (pr. mail), til aktuell leder (pr. mail), og til Jernbaneverkets kompetanseregister Agresso. DIsse forholdene forutsetter at riktig infomasjon er utfylt ved påmelding. Jernbaneskolen tar ikke ansvar for at kursbevis ikke blir sendt korrekt dersom det er opplyst om feil eller villedende opplysninger ved påmelding.  

Kontaktinfo

For praktiske spørsmål kan Norsk Jernbaneskoles koordinatorer kontaktes:

For Bane- og trafikksikkerhet
Ann-Helen Høiland, tlf 22 45 70 62 / 909 22 824, e-post hoiann@jbv.no

For Elektrofag Kontaktledning, høyspent
Ann-Helen Høiland, tlf 22 45 70 62 / 909 22 824, e-post hoiann@jbv.no

For Elektrofag Kontaktledning, lavspent
Østen Lybeck, tlf 22 45 70 63 / 901 32 330, e-post lybost@jbv.no

For Elektrofag Signal
Østen Lybeck, tlf 22 45 70 63 / 901 32 330, e-post lybost@jbv.no

For Pedagogikk/andre kurs
Kjersti Timberlid, tlf 22 45 74 98 / 988 44 180, e-post timkje@jbv.no

Hotellavtaler

Thon hotels har hoteller i Norge, Sverige, Nederland og Belgia. Jernbaneverket har egne priser på hotellene. Dersom du ønsker å benytte avtale med rabatterte priser klikk på hotell-logoen. 

  

First hotels har hoteller i Norge, Danmark og Sverige. Jernbaneverket har egne priser på hotellene. Dersom du ønsker å benytte avtale med rabartterte priser klikk på hotell-logoen. (link ikke klar enda)

Rica hotels har hoteller i hele Norge. Jernbaneverket har egne priser på hotellene. Dersom du ønsker å benytte avtale med rabatterte priser klikk på hotell-logoen.