Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole tilbyr fagskole for lokomotivførere, flere grunnutdanninger, fagkurs for lærlinger, og etter- og videreutdanninger for hele jernbanesektoren. Norsk jernbaneskole ligger
i Jernkroken på Grorud og er hele sektorens kompetansesenter.

Norsk jernbaneskole samarbeider tett med jernbanesektoren, og kurstilbudet utvikles i henhold
til sektorens behov. Norsk jernbaneskoles ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling i jernbanefag i Norge.

Besøk vår hjemmeside for mer informasjon:
jernbaneskolen.no 

Besøksadresse: Østre Aker vei 256 (Jernkroken), 0976 OSLO
Telefon: 990 99949 
E-post: post@jernbaneskolen.no