Jernbaneverkets traineeprogram

Bor det en leder i deg?

Jernbaneverkets Traineeprogram utvikler nyutdannede, eller nyutdannede med kort yrkeserfaring, med teknisk master eller bachelor til fremtidige lederoppgaver i Jernbaneverket. Gjennom programmet får du innsikt i hvor komplekst det er å utrede, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde jernbaneinfrastruktur.

Hverdagen i Jernbaneverket kan være hektisk, men er sterkt preget av godt humør, engasjerte kollegaer og kjærlighet til faget. Den store satsningen på jernbanen i Norge gjør det vanskelig å ikke bli revet med, og dette preger arbeidsmiljøet.

Som trainee blir du fast ansatt og får lønn fra første dag. Traineeprogrammene varer i 2 år. Mye av teorigrunnlaget får du i vår Prosjektskole for jernbaneprosjekter og kurset Grunnleggende jernbaneteknikk ved NTNU, som begge gir studiepoeng. Du har en personlig mentor som følger din faglige utvikling gjennom to år, og du har en egen veileder i hver praksisperiode. Du må snakke og skrive flytende norsk for å være trainee hos oss.

Jernbaneverkets traineeprogram består av fem retninger:

  1. Prosjektledelse
  2. Infrastruktur (drift og vedlikehold)
  3. Signal (prosjektledelse signal)
  4. Styring og ledelse
  5. Ledelse av teknologiendringer - ERTMS

 

1 Prosjektledelse

Du deltar i store og små prosjekter som forbedrer togtilbudet. Målet er at du skal opparbeide deg kunnskap og erfaring til å lede egne prosjekter etter traineeprogrammet. Du blir kjent med prosjektene våre i løpet av tre praksisperioder innen utredning, planlegging og bygging. I praksisperiodene vil dyktige prosjektledere fungere som veiledere. 

Vi trenger flest traineer i Oslo, men tar også inn noen traineer andre steder i landet. Gjennom traineeprogrammet blir du kjent med mennesker både i Jernbaneverket og hos våre samarbeidspartnere, og du bygger et stort faglig nettverk.

Vil du bli trainee prosjektledelse?
Du må være nyutdannet sivilingeniør eller ha en fersk teknisk mastergrad, gjerne fra bygg og anlegg, elektrofag, planfag, energifag, ingeniørgeologi eller lignende. Du bør være systematisk og trives med å planlegge, administrere og følge opp, og være glad i å lede.

Se mer informasjon her!

Prosjektleder Elkraft

 

2 Infrastruktur

Vi ønsker å utvikle kandidater som kan påta seg lederoppgaver innen fornyelse, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen.

Gjennom fire praksisperioder vil du få innsikt i jernbaneinfrastruktur og ledelse av fornyelses- og vedlikeholdsprosjekter. I praksisperiodene vil du bygge opp et stort faglig nettverk.

Vil du bli trainee infrastuktur?
Du må ha en fersk teknisk master- eller bachelorgrad fra bygg og anlegg, elektro eller lignende. Du bør være systematisk og trives med å planlegge, administrere og følge opp, og være glad i å lede.

Se mer informasjon her!

 

3 Signal

Vi ønsker å utvikle kandidater som kan påta seg prosjekteringslederoppgaver i Jernbaneverkets signalanlegg.

Gjennom tre praksisperioder vil du få innsikt i planlegging og bygging av Jernbaneverkets signalanlegg. I praksisperiodene vil du bygge opp et stort faglig nettverk. Du vil også gjennomføre opplæringsprogrammet Signalfag for ingeniører.

Vil du bli trainee signal?

Du må ha en fersk teknisk master- eller bachelorgrad fra elektro, automasjon, kybernetikk eller lignende. Du bør være systematisk og trives med å planlegge, administrere og følge opp, og være glad i å lede.

Se mer informasjon her!

 

4 Styring og ledelse

Du vil arbeide innen ulike deler av virksomheten i fire forskjellige praksismoduler for å få innsikt i hvordan Jernbaneverkets virksomhet ledes og styres.

Vil du bli trainee Styring og ledelse?

Du må ha en master innen tekniske fag, planfag, eiendomsfag eller lignende, være systematisk og trives med å planlegge, administrere og følge opp. (Det er foreløpig ikke planlagt opptak til dette programmet i 2017.)

 

5 Ledelse av teknologiendringer - ERTMS

Programmet er nytt i 2017, og du vil delta i utviklingen av programmet sammen med programleder og sentrale ledere. Gjennom praksismoduler i Jernbaneverkets ERTMS-prosjekt (nytt digitalisert signalsystem) vil du få innsikt i hvordan innføring av ny teknologi påvirker kompetansebehovet, og hvordan arbeidet organiseres.

Vil du bli trainee Ledelse av teknologiendringer – ERTMS?

Du må ha masterutdanning innen IT, elektronikk, automasjon eller kommunikasjonsteknologi gjerne kombinert med fag innen ledelse og organisasjonsutvikling. Du må beherske engelsk som arbeidsspråk og være systematisk.

Se mer informasjon her!

 

Søk!

Traineestillingene kunngjøres i september med søknadsfrist i oktober. Oppstart er medio august året etter. Du finner kunngjøringene på Jernbaneverkets nettsider, under «Karriere» og «Ledige stillinger».

Vi gleder oss til å lese søknaden din! 

Marie Svensli (916 55 363) og Thorkil Aschehoug (916 56 359) er ansvarlige for programmet. Ta gjerne kontakt med en av oss eller send spørsmål til karriere@jbv.no.

 Søknadsfristen er 20. oktober 2016

 Thorkil Aschehoug og Marie Svensli er ansvarlige for Traineeprogrammet.