Jernbaneverkets prosjektskole

Jernbaneverkets Prosjektskole har som mål å gi egne ansatte og andre aktører i jernbanesektoren en lik forståelse av begreper og prinsipper for styring og ledelse av prosjekter. Prosjektskolen skal bidra til en profesjonell gjennomføring av prosjekter med engasjerte deltakere og åpenhet mot alle interessenter.

Prosjektskolen tilbyr totalt 11 kurs fordelt på tre nivåer. I tillegg er det mulig å fordype seg innen fagfeltet usikkerhetsstyring på NTNU. Gjennom Høgskolen i Telemark (HiT) er de fleste kursene i Jernbaneverkets Prosjektskole godkjent for studiepoeng.  Du velger selv om du vil gjennomføre opplæringen med eller uten studiepoeng.

Nivå 1 gir deg grunnleggende ferdigheter innen prosjektarbeid og prosjektledelse. Kurs A og B er kun e-læring. Disse kursene kan du gjennomføre fra egen pc når og hvor du ønsker. Kurs C består av e-læring og 2 dager klasseromsundervisning. I løpet av disse dagene sammenfatter vi det du har lært gjennom e-læring både i kurs A, B og C. Når du har gjennomført alle kursene på nivå 1, kan du gå videre til nivå 2.

Nivå 2 gir deg anledning til å fordype deg i syv ulike områder av prosjektfaget. På dette nivået kan du også skrive prosjektoppgave. Kursene ”JBV 2.5 RAMS og sikkerhetsstyring i prosjekter” og ”JBV 2.6 Byggherreforskriften (SHA) er åpne for alle uansett forkunnskaper. (Kurs 2.3 Anskaffelser er kun for ansatte i Jernbaneverket.)

Nivå 3 er beregnet på ledere og prosjekteiere som ønsker å lære mer om eierstyring i prosjekter.

Du kan lese mer om hvert enkelt kurs på følgende lenke:

Jernbaneverkets prosjektskole