Erfaringsbasert mastergrad i jernbane

En mastergrad som du setter sammen selv, der kan du bruke problemstillinger fra arbeidshverdagen din i Jernbaneverket som case-studier. Fordyp deg i det du brenner for samtidig som du øker kompetansen din!

Masterprogrammet i jernbanefag er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og NTNU. Det er laget for deg som allerede har erfaring fra jernbanesektoren, og som ønsker å jobbe med innovative og bærekraftige teknologiske løsninger til det beste for utviklingen av en moderne jernbane.

Treårig deltidsstudium

Masterprogrammet for jernbane er et deltidsstudium som går over tre år, med studieretningene Bane/Trafikk, Elektro og Signal. De to første årene velger du ulike spesialkurs innen jernbaneteknikk. Spesialkursene utgjør et solid grunnlag for å skrive masteroppgave, som du jobber med det tredje året.

 

Hvem kan søke?

Først og fremst du som er bachelorutdannet ingeniør med to års relevant erfaring. Er du fagarbeider med relevant erfaring, har spesiell studiekompetanse og realfagskompetanse tilsvarende ingeniørfag vil søknaden bli individuelt vurdert. Har du allerede en teknisk mastergrad og ønsker å videreutdanne deg innen jernbanefag vil studiet kunne gi deg nye karrieremuligheter i jernbanesektoren.

 

Kombiner studier og jobb

Kursene er samlingsbaserte og fordelt på to samlinger. Hver av disse går over fire dager. Mellom samlingene jobber du med pensum, øvinger og oppgaver. Alle samlinger, laboratorieøvelser og andre fastsatte aktiviteter har obligatorisk oppmøte..

Fakta om masterprogrammet

  • Gradsnivå: Erfaringsbasert master
  • Studiepoeng: 90
  • Undervisningsform: Samlingsbasert deltidsstudium. De fleste samlinger finner sted i Trondheim, noen i Oslo.
  • Pris: Masteroppgave (30 studiepoeng) kr 35 000. Enkeltkurs (7,5 studiepoeng) kr 18 000.
  • Søknadsfrist: 1. mai

Les mer på NTNUs hjemmeside