Bli trafikkstyrer!

Søk utdanning som trafikkstyrer i Jernbaneverket. Søknadsfristen er 14. februar 2016.

Vi søker etter

Aspiranter til trafikkstyring på jernbanestasjoner på Østlandet, i Vestfold og i Oslo

Aspiranter til trafikkstyring på stasjoner på Bergensbanen: Arna og Voss 

Hva lærer du?

Som trafikkstyreraspirant læres du opp til å styre togtrafikken sikkert og effektivt. Opplæringen skjer i kombinasjon mellom teori og praksis over ni måneder. Vi tilbyr varierte karrieremuligheter over hele landet.

Hvilke helsekrav gjelder?

For å bli tatt opp som aspirant må du oppfylle kravene i Helsekravforskriften.

Mer informasjon om trafikkstyring og togledelse

Se brosjyren "Bli trafikkstyrer eller togleder" for mer informasjon om trafikkstyrerutdanningen.

Følg aspirantene i sosiale medier

Se bilder og følg dagens aspiranter på Instagram under emneknaggen #txpjbv

Følg aspirantene på Instagram