Follobanen

Størst. Urban. Utfordrende. Raskere.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

The Follo Line Project

Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid.

I tillegg til den lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet bygging av nye Ski stasjon, betydelige arbeider på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og Ski stasjon. 

Fakta om Follobaneprosjektet:

 • Norges største landbaserte prosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • landets lengste jernbanetunnel (20 km)
 • første lange jernbanetunnel i Norge med to atskilte tunnelløp
 • skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (som første jernbanetunnel i Norge)
 • en del av tunnelarbeidet skal utføres ved konvensjonell sprengning
 • omfatter bygging av nye Ski stasjon, komplisert arbeid på Oslo S, omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • gir mulighet for halvert reisetid mellom Oslo og Ski
 • gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • designes for hastighet opp mot 250 km/t
 • viktige forberedende arbeider startet i 2013
 • hovedarbeid fra 2014 til 2021
 • Follobanen skal etter planen være ferdig i 2021
 • blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøst-over fra Oslo 

Samfunnsutvikling
Oslo S og Ski er en av Norges tettest trafikkerte strekninger. I dette området forventes det 30 % befolkningsvekst innen 2015. Det er et viktig samfunnsmål at Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og bidra til utviklingen i regionen.

Innen 2025 ventes 11 000 flere reisende hver dag, nær 70 % økning i togpassasjerer frem til Oslo S i rushtid, om lag 5 800 færre bilturer per døgn, om lag 750 færre trailere per døgn og redusert CO2-utslipp.*

Jernbaneverket ferdigstiller med Follobaneprosjektet et firespors linjesystem sørover fra Oslo S.

*Kilde: “Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Samfunnsgeografiske perspektiver”, Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) 30.5 2008

Les Follobanens presentasjonsbrosjyre ved å markere på bildet under.

 

Market website

The Norwegian National Railway Administration is constructing The Follo Line, the new double track line between Oslo and the public transport centre of Ski. The Follo Line Project is the largest transport project in Norway and will include the country’s longest railway tunnel.

Les mer