Follobanen

Størst. Urban. Utfordrende. Raskere.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

The Follo Line Project

Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid.

I tillegg til den lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet bygging av nye Ski stasjon, betydelige arbeider på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og Ski stasjon. 

Fakta om Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski 
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 65 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning 
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetiden Oslo-Ski (fra 22 til 11 min.)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og fortsetter i 2014
 • Prekvalifisering for prosjektets fire, store totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildeling starter etter planen fra nyttår 2014/1. kvartal 2015 
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo

Samfunnsutvikling
Oslo S og Ski er en av Norges tettest trafikkerte strekninger. I dette området forventes det 30 % befolkningsvekst innen 2015. Det er et viktig samfunnsmål at Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og bidra til utviklingen i regionen.

Innen 2025 ventes 11 000 flere reisende hver dag, nær 70 % økning i togpassasjerer frem til Oslo S i rushtid, om lag 5 800 færre bilturer per døgn, om lag 750 færre trailere per døgn og redusert CO2-utslipp.*

Jernbaneverket ferdigstiller med Follobaneprosjektet et firespors linjesystem sørover fra Oslo S.

*Kilde: “Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Samfunnsgeografiske perspektiver”, Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) 30.5 2008

Les Follobanens presentasjonsbrosjyre ved å markere på bildet under.

 

Market website

The Norwegian National Railway Administration is constructing The Follo Line, the new double track line between Oslo and the public transport centre of Ski. The Follo Line Project is the largest transport project in Norway and will include the country’s longest railway tunnel.

Les mer