Follobanen

Størst. Urban. Utfordrende. Raskere.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

The Follo Line Project

Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid.

I tillegg til den lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet bygging av nye Ski stasjon, betydelige arbeider på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og Ski stasjon. 

Fakta om Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning (drill & blast og drill & split)
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 minutter)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013 og avsluttes i 2015
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildelinger  fra februar 2015 til og med september 2015
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo 

Samfunnsutvikling
Oslo S og Ski er en av Norges tettest trafikkerte strekninger. I området forventes det 30 prosent befolkningsvekst innen 2015. Det er et viktig samfunnsmål at Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og bidra til utviklingen i regionen.

Jernbaneverket ferdigstiller med Follobaneprosjektet et firespors linjesystem sørover fra Oslo S.

Les Follobanens presentasjonsbrosjyre: Marker på bildet under.

 

Market website

The Norwegian National Railway Administration is constructing The Follo Line, the new double track line between Oslo and the public transport centre of Ski. The Follo Line Project is the largest transport project in Norway and will include the country’s longest railway tunnel.

Les mer