Seimsgrend

1 / 3
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
2 / 3
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket
3 / 3
Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Bogegrend is a small halt on the line between Bergen and Voss. Local train services towards Bergen and Voss/Myrdal.