1 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
2 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
3 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)
4 / 4
Mysen st. Bildet er tatt like før gjenåpning av Østre linje i september 2014. (Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket)

.

Mysen station is situated at Jernbanegt. 2.in the middle of the municipality centre. From Mysen there are local train services towards Oslo.