Du kan sjekke CO2 utslippene selv!

Misa har laget en klimakalkulator hvor du selv kan beregne CO2 utslippene på de forskjellige strekningene som er utredet. Ved å forandre komponenter som energimiks, andel tunneler og broer osv kan du selv se hvordan det slår ut.