Nyhetsarkiv

Transportetatene overleverte grunnlag for ny Nasjonal transportplan

25.02.2015 Transportetatene overleverte i dag rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem” til Samferdselsdepartementet.

Ny parkeringsløsning i Moss

19.02.2015 Mandag 2. mars innfører Jernbaneverket ny parkeringsløsning med SMS-oblat for pendlerne i Moss. Den nye løsningen er både enklere og billigere for pendlerne og innebærer at Moss får samme parkeringsopplegg som blant annet Fredrikstad og Sarpsborg.

Ingen tiltak etter ny støyberegning i Bærum

19.02.2015 Jernbaneverket har gjennomført en ekstraordinær støyberegning for strekningen Lysaker – Sandvika. Beregningen viser at ingen boliger får så mye støy at de trenger støytiltak.

Togoperatørene forbereder seg til ERTMS

18.02.2015 Innføring av det felleseuropeiske signalsystemet vil sette hele jernbanens verdikjede på prøve. For togoperatørene blir oppgaven langvarig og meget krevende.

Stor aktivitet på flere banestrekninger til helgen

17.02.2015 I helgen fra 21. til 22. februar stanses togtrafikken på flere banestrekninger for å gjennomføre planlagte anleggsarbeider. Dette gjelder på Østfoldbanen, Østre linje og Jærbanen. Buss vil erstatte tog på disse strekningene.

Godstrafikken må løftes

17.02.2015 – Uten at det virkelig satses på skinnegående godstransport, er det fare for full kollaps, sier Else Marie Marskar. Hun leder arbeidet med den store godsanalysen i Norge.

Ny tømmerterminal åpnet på Follum

12.02.2015 Denne uken åpnet Viken Skog sin nye tømmerterminal på Follum ved Hønefoss. Planen er å sende 100.000 kubikkmeter tømmer fra terminalen det første året.

Stor innsats for å få opna Bergensbanen

12.02.2015 Godstoget som mandag spora av på Bergensbanen måtte spas fram att med handmakt under vanskelege vértilhøve. Ein stor innsats frå mannskapa til Jernbaneverkets og NSB Berging gjorde at banen kunne opnast att onsdag kveld.

Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss

11.02.2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen har i samarbeid utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Høringsfrist 27. mars 2015.

Høvik stasjon forsinket grunnet Thales

10.02.2015 Jernbaneverket inngikk i november 2012 en avtale med Thales om leveranse av nye signalanlegg. Høvik stasjon skulle nå settes i drift med det nye signalanlegget i løpet av første halvår 2015. Dette blir utsatt til desember.

Godstog spora av på Bergensbanen

09.02.2015 Lokomotivet i eit godstog spora mandag morgon av mellom Haugastøl og Tunga kryssingsspor på Bergensbanen. Ingen vart skada i avsporinga.

Tog kjørte inn i endebutt i Trondheim

09.02.2015 Mandag morgen kjørte et tog fra Røros inn i en endebutt på Trondheim stasjon. Fire personer ble lettere skadd i uhellet, ifølge politiet.

Arendalsbanen ferdig oppgradert

05.02.2015 Arendalsbanen er nå åpnet for trafikk med nytt signalanlegg. Banen har fått fjernstyring med hastighetsovervåking og en kraftig oppgradering.

Anbefaler linje over Helgelandsmoen for E16 og Ringeriksbanen

02.02.2015 Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler at linja over Helgelandsmoen velges for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16. Et omfattende arbeid med utsiling av traséalternativer ligger til grunn for den anbefalingen som etatene nå leverer til Samferdselsdepartementet.

Asker kommune endrer reglene for pendlerparkering

30.01.2015 Asker kommune endrer fra 1. februar sine parkeringsbestemmelser på kommunens pendlerparkeringsplasser ved Asker stasjon. På Jernbaneverkets parkeringsplass blir det ingen endringer.

Godkjenning for å erstatte kobber med aluminium

29.01.2015 Jernbaneverket har de siste årene vært plaget av stadige tyverier av kobber langs skinnene, men dette kan nå være historie.

Politisk streik stanser togtrafikken i én time 28. januar

22.01.2015 Samtlige person- og godstog i hele landet stanser en time mellom klokka 15.00 og 16.00 onsdag 28. januar som følge av at LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven.

Stor arkitektpris til Jernbaneverket

21.01.2015 17 år etter at Oppgang vest ved Nationaltheatret stasjon ble åpnet, har prosjektet fått den prestisjetunge æresbevisningen A.C. Houens Fonds diplom i selskap med blant annet Grieghallen og Ishavskatedralen.

Færre dyr påkjørt av toget

20.01.2015 Jernbaneverket registrerte i 2014 det laveste tallet på dyrepåkjørsler siden 2005. Reduksjonen har skjedd til tross for at det kjøres stadig flere tog.

Kamp mot snøen i vest

19.01.2015 På Bergensbanen er det nå svært mye snø på vestsiden av fjellet. – Våre folk står på døgnet rundt for å holde banen åpen, sier banesjef Bjørn Skauge.

Helgearbeider berører tre strekninger

16.01.2015 Førstkommende helg blir det planlagte anleggsarbeider på Jærbanen, Arendalsbanen og ved Kongsvinger stasjon. Innstilte togavganger erstattes med busser.

Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

14.01.2015 Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

Flytoget mest punktlig i 2014

12.01.2015 Flytoget oppnådde i 2014 en rekordhøy punktlighet. Hele 97,2% av Flytogene var i rute ved ankomst Oslo Lufthavn. Persontogene i Norge oppnådde en samlet punktlighet på 91 % i 2014.

Nye rekorder på Ofotbanen

12.01.2015 Togtrafikken på Ofotbanen er i særklasse i landet når det gjelder vekt og omfang. I fjor ble gamle rekorder knust ettertrykkelig.

Bergensbanen opna att etter snøras

12.01.2015 Bergensbanen vart opna for trafikk att frå klokka 23 sundag kveld etter snøras og straumbrot ved Hallingskeid.

Tverrpolitisk seminar i Stortinget for Ringeriksbanen

07.01.2015 Byggestart for Ringeriksbanen i 2019 er fullt mulig med en planprosess etter Plan- og bygningsloven, sier regional plan og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket. Onsdag var det tverrpolitisk seminar for banen i Stortinget.

Farleg å krysse jernbanen på fjellet

13.02.2015 Kvar vinter registrerer Jernbaneverket fleire tilfelle der skiløparar kryssar jernbanelina på stader som ikkje er berekna for dette. Slik kryssing av lina er både farleg og forbode. Toget kjem fort og det kjem stille.


rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.