Nyhetsarkiv

-Budsjettforliket betyr et viktig vendepunkt

21.11.2014 Regjeringspartiene er enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et forlik for kommende års statsbudsjett. – Dette betyr 480 millioner kroner mer til Jernbaneverket og et viktig vendepunkt for vedlikeholdet, sier Elisabeth Enger.

Mange tiltak for flere tog

20.11.2014 Fra 14.desember blir det ikke lenger nødvendig å sjekke rutetabellen om du skal ta toget på strekningen Drammen – Oslo - Eidsvoll. Det vil alltid være kort tid til neste avgang. Det er mange tiltak som nå er gjennomført for å gjøre dette mulig.

Arbeid på fem baner i helga

19.11.2014 Planlagt vedlikehold og modernisering vil foregå på deler av Lillestrøm stasjon, Kongsvingerbanen, Drammenbanen, Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Klart for tog etter storjobb i Drammen

19.11.2014 Fire dager med intensivt arbeid mellom Drammen og Asker er avsluttet og togtrafikken kjøres igjen som ordinært på Drammenbanen.

-Et imponerende anlegg!

18.11.2014 Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk en begivenhetsrik dag da han besøkte utbyggingsprosjektet Farriseidet – Porsgrunn i Larvik. Hele dagen var satt av til å besøke gigantprosjektet i Vestfold og Telemark.

Storjobb i fire dager på Drammenbanen

12.11.2014 Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammen stasjon og strekningen Asker-Drammen førstkommende lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Togene erstattes med buss.

Jernbanen er vinterklar

10.11.2014 Jernbaneverket viderefører den økte innsatsen i vinterberedskapen som ble innført i 2010. Nytt utstyr, flere folk og bedre beredskap gjør jernbanen mer robust når vinteren står for tur.

Ringeriksbanen: Anbefaler å legge bort Åsalinja

05.11.2014 Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og vegen over Kroksund. Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer.

Telefonløsning for blinde og svaksynte

04.11.2014 Fra 6.november vil alle togreisende kunne få opplyst avgangs- og ankomsttider for samtlige persontog ved å ringe 02009.

Europas største bygger bane langs Mjøsa

03.11.2014 Langs Mjøsa ruller et sjeldent sporbyggertog ut tusen meter med fersk Dovrebane på Fellesprosjektet hver dag.

Godstogavsporing på Eidsvoll

03.11.2014 Eit godstog spora i natt av på den nordlege delen av Eidsvoll stasjon. Avsporinga fører ikkje til problem for øvrig togtrafikk.

Bergensbanen opna att måndag morgon

02.11.2014 Frå klokka 04 måndag morgon er Bergensbanen open for trafikk att mellom Voss og Dale. Store mengder stein er køyrd inn langs elva etter 200-årsflaumen.

Stor innsats for å opne Bergensbanen

31.10.2014 Det vert jobba på spreng for å kunne opne Bergensbanen att snarast mogeleg. Iherdig innsats skal få banen i stand att etter 200-årsflaumen.

Omfattande skader på Flåmsbana

30.10.2014 Storflaumen har ført til enorme skader i Flåm og i Flåmsdalen. Flåmsbana er broten på fleire stader og det vil ta lang tid å reparere banen. Også stasjonsområdet i Flåm er rasert.

Bergensbanen: Tidlegast klår mandag

30.10.2014 Bergensbanen blir tidlegast klår for trafikk att frå Voss til Dale mandag morgon slik det nå ser ut. Det blir jobba kontinuerleg med å reparere skadene etter 200-årsflaumen.

Enorme vassmengder i vest

29.10.2014 Bergensbanen er stengd mellom Bulken og Dale på grunn av enorme vassmengder etter rekordnebøren dei siste dagane. Det er nå 200-års-flaum. Også Flåmsbana er stengd.

Arbeidshelg på Dovrebanen og Sørlandsbanen

28.10.2014 Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen og Sørlandsbanen. Strekningene stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Utbyggingsstrategi for IC-strekningene

27.10.2014 Ikke lenge etter at Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-23 ga Samferdselsdepartementet et oppdrag til Jernbaneverket om å lage en utbyggingsstrategi for IC-strekningene. Svaret ble brukt i arbeidet med Statsbudsjettet for 2015.

Dovrebanen stengt Eidsvoll - Tangen

27.10.2014 Dovrebanen er stengt ved Strandlykkja stasjon etter at eit arbeidstog spora av natt til måndag.

Lillestrøm stasjon: Heis stenges for oppgradering

27.10.2014 I løpet av høsten 2014 skal Jernbaneverket modernisere heisene på Lillestrøm stasjon. Oppgraderingen av heisen til spor 8 og 9 ble ferdig forrige uke og er i bruk.

Skade stengte Oslo S

24.10.2014 En jordingsfeil som følge av skade på signalanlegget førte til at Oslo S var stengt for trafikk hele torsdag kveld. -Feilen var svært vanskelig å lokalisere, forteller banesjef Guttorm Moss.

Arbeidshelg på sporet i Vestfold

22.10.2014 Førstkommende helg stenger hele Vestfoldbanen for planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider. Banen er stengt fra fredag kveld til og med søndag. Lørdag kveld stenges også strekningen Skøyen-Drammen i drøye tolv timer.

Flere parkeringsplasser på Eidsvoll

21.10.2014 Parkeringsområdet på Eidsvoll stasjon er utvidet med 68 nye plasser. I tillegg har stasjonen fått nytt parkeringsmønster.

Vil ha raskere byggestart for Ringeriksbanen

16.10.2014 Jernbaneverket og Statens vegvesen får nå beskjed om å se på ytterligere muligheter for å redusere planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 til Hønefoss.

Arbeider på flere banestrekninger i helga

15.10.2014 Førstkommende helg skal Jernbaneverket utføre planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Dovrebanen, Gardermobanen og Jærbanen.

Viktig kontroll av Minnesund bru

15.10.2014 I uke 40 startet spesialinspeksjonen av den 89 år gamle jernbanebrua som strekker seg over Minnesund.

Karriere på skinner?

10.10.2014 Jernbaneverket trenger flere motiverte og engasjerte lærlinger. I den forbindelse presenterer Jernbaneverket seg for elever ved flere videregående skoler.

17,7 milliarder til Jernbaneverket i 2015

08.10.2014 Regjeringen foreslår samlet en bevilgning på 17,7 milliarder kroner til Jernbaneverket neste år. Det betyr en økning på 1,5 milliarder. Nesten 11,3 milliarder går til investeringer og 6,5 milliarder til drift og vedlikehold.

Rekordhøyt jernbanebudsjett, men vedlikeholdet henger etter

08.10.2014 Regjeringen foreslår et rekordhøyt budsjett til Jernbaneverket i 2015. Det er en stor og positiv satsing på å bygge ny og moderne jernbane i Norge, men budsjettet som går til vedlikehold av banestrekningene, er fremdeles for lavt. Etterslepet på vedlikehold vil fortsatt øke.

Dødsulykke på tunnelanlegget i Holmestrand

03.10.2014 En 35 år gammel mann omkom fredag 3. oktober i en arbeidsulykke på Jernbaneverkets dobbeltsporanlegg Holm-Nykirke. Ulykken skjedde under tunnelarbeid i Holmestrandporten

Mange jobber gjort på Dovrebanen

03.10.2014 Mens Dovrebanen har vært stengt mellom Eidsvoll og Dombås den siste uka, er det gjort en rekke jobber på strekningen. Togtrafikken går som normalt fra mandag morgen den 6. oktober.

Får sykkelskur og utvidet p-plass

02.10.2014 I løpet av oktober blir det 46 nye parkeringsplasser for Lier holdeplass. 22 plasser er allerede klare.

Normal trafikk på Østfoldbanen og i Oslotunnelen

02.10.2014 På grunn av ulike sporfeil var det onsdag 1. oktober redusert sporkapasitet både gjennom Oslotunnelen og på Østfoldbanen like nord for Ski stasjon. Feilene er nå utbedret og trafikken går som normalt.

Holmestrand: Ulukke med personskade

01.10.2014 I tolvtida onsdag føremiddag (1. oktober 2014) skjedde det ei ulukke med personskade på Holm-Nykirke-prosjektet. Ein mann ligg nå på Sjukehuset i Vestfold etter at han hoppa ut av eit køyretøy i fart.

Helgens arbeider på jernbanen

01.10.2014 Denne helgen skal Jernbaneverket utføre ulike arbeider flere steder på Hovedbanen. Samtidig pågår det planlagte ukesarbeidet på Dovrebanen ut uken. Det kjøres ikke tog mellom Oslo S – Grorud og Eidsvoll - Dombås.

Historisk togopplevelse på Hønefoss

30.09.2014 Sist helg gikk det for første gang på flere tiår persontog i rute mellom Hønefoss og Eggemoen. Det tenkes nå store tanker rundt opplevelser med tog og samferdsel i sentrum i byen.

Stor konferanse om InterCity-utbyggingen

25.09.2014 27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover. Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!

-Korleis utvikle Gjøvikbanen?

23.09.2014 Regjeringa ber Jernbaneverket vurdere kva som må til for å få meir trafikk på Gjøvikbanen. Nye tog, fleire tog, kryssingsspor og trasebetringar er mellom tiltaka som skal sjåast på.

Storjobb stenger Dovrebanen i en uke

23.09.2014 I uke 40 skal det jobbes høyt og lavt en rekke steder på Dovrebanen. Strekningen mellom Eidsvoll og Dombås blir stengt mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid på sporet.

Arbeid på flere banestrekninger i helga

22.09.2014 Det blir en travel helg, med arbeid på flere banestrekninger i helgen 26.-29. september. Togene erstattes med buss på de banestrekningene det skal utføres arbeider.

Ruvende snøoverbygg klart på grensen

19.09.2014 Det nye Grensebygget på Ofotbanen står nå klart foran vinterens snømengder. 289 meter langt og med kraftig stålkonstruksjon sikrer det togtrafikken over en krevende strekning.

-Kvifor stoppar alle toga av éin signalfeil?

18.09.2014 Nettstaden Tek.no har stilt spørsmålet. Jernbaneverkets Kjell Holter gir svara.

Bedre lyd og bilde på stasjonene

17.09.2014 Som et ledd i å gi Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes kunder bedre informasjon på stasjonene, starter nå oppgraderingen av informasjonsanlegget på en rekke stasjoner i Akershus og Hordaland.

Fleire tog på Sørlandsbanen og Trønderbanen

17.09.2014 Samferdselsdepartementet har nå gitt klårsignal for planane om to-timers-frekvens frå Oslo til Stavanger og lokaltog sør for Trondheim. Endringane kjem frå ruteskiftet i desember.

Helgearbeid på jernbanen

17.09.2014 I helga 19.9 – 21.9 skal flere fornyelsesprosjekter og vedlikeholdsarbeider på Lillestrøm stasjon, Kongsvingerbanen og Sørlandsbanen gjennomføres.

Bjørnfjell kryssingsspor fullført

12.09.2014 Etter en travel og ikke helt problemfri innspurt ble det nye kryssingssporet på Bjørnfjell på Ofotbanen tatt i bruk torsdag. Tre spor på 1100 meter betyr mye for kapasitet og trafikkflyt.

Arbeidshelg på Hoved- og Dovrebanen

12.09.2014 Helga 13.-14.september skal det utføres planlagte vedlikeholds- og anleggsarbeider på Hoved- og Dovrebanen. Mens togtrafikken er innstilt skal Jernbaneverket modernisere, bygge og vedlikeholde banestrekningene.

Østre linje klar for trafikk etter kjempejobb

04.09.2014 Denne sommeren har stasjonene på Østfoldbanen østre linje gjennomgått en total forvandling. Banen har nå landets mest moderne stasjoner og tilgjengelighet for alle. Aldri før er det investert så mye i modernisering av Østfoldbanen østre linje.

Lokomotivlegende fyller år på Jernbanemuseets dag

04.09.2014 Søndag 7. september er temaet på Jernbanemuseets dag lokomotiver. I tillegg til Di 3.602, vil man kunne se flere elektriske lokomotiver, “Stortyskeren” – et damplokomotiv som er nesten like legendarisk som “Dovregubben” og mye mer.

Ny helg med omfattende modernisering og vedlikehold

04.09.2014 Mange banestrekninger stenges stenges helt eller delvis helga på grunn av planlagt vedlikehold. Banestrekningene som berøres er Østfoldbanens østre og vestre linje, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen og Rørosbanen.


rss

Rss-feed

Nå kan du laste ned alle Jernbaneverkets artikler som RSS-feed.