Arbeid på jernbanen

Sikkerhet

Dei største utfordringane er framleis knytte til ulovleg ferdsel i sporet og til planovergangane. Jernbaneverket arbeider systematisk med å leggja ned og å trygge planovergangar.