Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Tønsberg-Larvik.

Forstudie for strekningen Tønsberg-Larvik.
Prosjektet befinner seg i en tidlig fase kalt forstudie. Formålet med arbeidet i denne fasen er å lete etter konsepter som skal være med videre i planarbeidet. Jernbaneverket har på nåværende tidspunkt ikke besluttet hva som er den beste løsningen, men går bredt ut i søken etter konsepter. Det er for å unngå at potensielt mulige alternativer kommer opp senere i planprosessen. Forstudien skal være ferdig i april 2016.

Planprogram
Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Jernbaneverket utarbeider forslag til planprogram, mens de berørte kommunene som er planmyndighet til slutt fastsetter planprogrammet. Jernbaneverket vil legge fram forslag til planprogrammet i juni 2016.

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet. Planprogrammet inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

InterCity-prosjektet
Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.