Nykirke–Barkåker

Jernbaneverket planlegger nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker før Tønsberg, en strekning på totalt 13 kilometer. Jernbaneverkets anbefalte korridor legges i tunnel på vestsiden av Adalsborgen med stasjon på Skoppum vest. 

Planlegging
250
km/t
Strekningen planlegges for 250 km/t
13
km
13 km nytt dobbeltspor
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2019
2024
  • Optimalisering av traseer og ferdigstillelse av konsekvensutredning Spenning i Horten
  • Reguleringsplan
  • Mulig byggestart
  • Prosjektet ferdigstilles