Vestfoldbanen

Vestfoldbanen gjennomgår omfattende forandringer. Det er stor byggeaktivitet på prosjektene Holm-Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn, med etablering av nytt dobbeltspor.

I henhold til NTP for perioden 2014-23 skal det bygges:
• Sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg i 2024
• Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik til 2030

Bygging
1
timer
Ny reisetid Oslo S - Tønsberg
4
Tog i timen
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1992
1993
1998
2010
2011
2012
2016
2018
2019
2024
2026
2030
  • Moderniseringen av Vestfoldbanen starter med jernbaneutredningen for Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Kobbervikdalen - Skoger åpnes
  • Nytt dobbeltspor Skoger - Holm åpnes
  • Planlagt åpning av nytt dobbeltspor Farriseidet - Porsgrunn i september 2018
  • Ferdig dobbeltspor/krysningsspor mellom Stokke og Sandefjord