Spikkestadbanen - ny jernbanebru

Brua over Sems elva (Asker elva) som skal byttes ut ligger 0,73 km fra Asker stasjon. Eksisterende bru er en bjelkebru i stål. Dagens bru skal erstattes med en ny traubru helgen 22. oktober til 24. oktober.

Brua som skal byttes ligger mellom forretningsbygg på den ene siden og Maxbo på den andre. Jernbaneverkets arbeid vil bli utført fra Maxbo siden hvor også kranen som skal løfte ut og inn brukarene vil stå.  Strekningen er enkeltsporet og brubyttet vil foregå i løpet av totalbruddet på Spikkestadbanen 22. oktober til 24. oktober med oppstart og etablering av anleggsområde jernbane fra lørdag 22.10 ca. kl. 02:00. Anleggsområde heves innen ca. kl. 04:30 mandag 24.10.

Disse nettene tilbyr Jernbaneverket berørte naboer etter nærmere avtale alternativ overnatting.

For all anleggsvirksomhet som kan overstige grenseverdiene for støy (T-1442) er Jernbaneverket pliktig til å tilby alternativ overnatting. Da området hvor det skal jobbes ligger i god avstand til nærmeste hus vil støyplagene være små, men det blir en del ekstra trafikk i området rundt Maxbo både dag og natt.


For mer informasjon kan du kontakte prosjektets nabokontakt på telefon 400 27 551 man. – fre. 09:00 – 15:00 (Det kan ikke sendes SMS til dette nummeret) eller send e-post: tognabo@jbv.no

Nærmere om arbeidet:

Skinnene kappes på begge sider av brua som løftes ut med skinner og sviller. Ballasten fjernes med gravemaskin. Støyende aktiviteter i anlegget vil være bruk av anleggsmaskiner, skinnekutting, sliping, slag og massehåndtering.

Vi beklager ulempene som dette arbeidet kan føre med seg.