Arbeider Kløfta-Eidsvoll 24.-25. september

Helgen 24.-25. september skal Jernbaneverket utføre vedlikeholdsarbeider på strekningen mellom Kløfta og Eidsvoll på Hovedbanen. Arbeidene starter lørdag kl. 07.20 og vil pågå frem til kl. 18.30 søndag. Arbeidene vil periodevis føre til noe støy.

Av hensyn til togtettheten på strekningen må arbeidene utføres når det ikke kjøres tog.

Dette skal gjøres:

• På Hauerseter skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider i og ved sporet. Disse arbeidene utføres på dagtid lørdag og søndag.
• Ved Jessheim stasjon skal det reises opp nye master og åk til høyspentanlegget som leder kjørestrømmen til togene. Disse arbeidene utføres på dagtid lørdag og søndag.
• Ved Bøn skal det bygges gangbane og rekkverk på en jernbanebru. Videre skal det utføres diverse sveisearbeider i sporet. Disse arbeidene fører til noe støy fra maskiner på dag og natterstid.

Hvorfor nattarbeid?

I området ved Bøn skal det jobbes både dag og natt. Aktivitetene foregår i og ved jernbanesporet, og ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy. Vi beklager ulempene dette vil medføre.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd, og hotellrom bestilles av Jernbaneverket. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Spørsmål kan rettes til nabokontakt i Jernbaneverket, mandag-fredag kl. 08.00-14.30 Tlf: 45 87 83 56
(Du kan ikke sende SMS til dette nummeret) eller e-post: tognabo@jbv.no