Sandefjord: Nattarbeid 4. - 6. oktober

Natt til onsdag 5. oktober og torsdag 6. oktober skal Jernbaneverket utføre fornyelsesarbeider mellom Skiringssalveien og Halvdan Svartes gate i Sandefjord. Arbeidet starter kl. 20:00 og avsluttes kl. 06:00 begge netter.


I løpet av to netter skal det hovedsakelig etableres nye kabelkanaler og drensrør. Aktiviteten inngår i arbeidet med å fornye kontaktledningsanlegget på strekningen mellom Tønsberg og Larvik.  

Støy
Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper. Støy fra saging av betongelementer og graving må allikevel påregnes. Anleggsmaskiner og utstyr er lyd-dempet så langt det lar seg gjøre. Kommunelege og politi er orientert om arbeidene.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Jernbaneverket. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til
oppholdet.

Hvorfor nattarbeid
Aktivitetene foregår i og ved jernbanesporet. Av sikkerhetsgrunner og hensyn til togavviklingen på Vestfoldbanen er det nødvendig å utføre slike arbeider i perioder med liten eller ingen trafikk.

Spørsmål kan rettes til nabokontakt i Jernbaneverket, mandag-fredag kl. 08:00-14:30 Tlf: 400 27 551 (Ikke SMS) eller e-post: tognabo@jbv.no.

Rød linje på kartet viser hvor arbeidet skal pågå.