Nattarbeid i Kobbervikdalen

Natt til onsdag 26. oktober til og med natt til fredag 28. oktober skal det utføres sporarbeid i Kobbervikdalen utenfor Drammen. Arbeidet pågår i tidsrommet 22:00 – 08:00.

Støy fra skinnekapping, sveising, sliping og skinnegående arbeidsmaskin må påregnes for arbeidene. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper.  Anleggsmaskin og utstyr er lyd-dempet så langt det lar seg gjøre. Dessverre er det ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy.

Jernbaneverket forholder seg til gjeldende støyforskrifter, blant dem retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Brannvesen, politi og kommunelege er orientert om arbeidene.

Dersom særskilte behov tilsier det, kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting i perioden det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd og bestilles av Jernbaneverket. I motsatt fall dekkes ikke utgiftene til oppholdet.

Hvorfor nattarbeid?
Ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av togspor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til nabokontakt i Jernbaneverket, mandag – fredag kl. 08:00-14:30
E-post: tognabo@jbv.no eller telefon 458 78 355 (ikke SMS til dette nummeret)

Arbeidet foregår i de røde sonene på kartet