Drammen/Danvik: Svillebytte 19. - 26. oktober

Arbeidet starter natt til torsdag 20. oktober og pågår frem til onsdag 26. oktober i tidsrommet 21:00 - 06:00.

I løpet av syv netter skal det byttes sviller i jernbanebrua over Schwartz gate i Drammen. Nåværende sviller på denne strekningen er svært slitte. Nye sviller bidrar til økt stabilitet i togsporet.

Støy
Arbeidet kan gi noe støy fra maskiner på området. Dersom særskilte behov tilsier det kan Jernbaneverket tilby alternativ overnatting i periodene det jobbes. Vi presiserer at dette må avtales på forhånd.

Hvorfor nattarbeid
Arbeidet foregår i jernbanesporet. Ved anleggsaktiviteter på eller i nærheten av spor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig med stans i togtrafikken. Av hensyn til kundene og trafikkavviklingen må slike aktiviteter utføres i perioder med liten eller ingen trafikk.

Vi beklager ulempene arbeidene kan medføre for beboerne i området.

Spørsmål om arbeidene kan rettes til Jernbaneverkets nabokontakt på:
E-post: tognabo@jbv.no eller telefon 458 78 355 (ikke SMS til dette nummeret)

Rød sirkel på kartet viser hvor arbeidet skal pågå.