Helgearbeider Lillehammer-Hove

Jernbaneverket skal frem til søndag 11. desember arbeide på strekningen mellom Lillehammer og Hove. Arbeidene vil pågå fra kl. 07.00 til kl. 18.00 lørdag og søndag og vil periodevis føre til noe støy.

På strekningen skal det etableres nye kabelkanaler til signalanlegget. Videre skal kablene plasseres i kanalene.

Arbeidene vil ikke berøre ordinær trafikk. Vi vil tilstrebe at arbeidene påfører våre naboer minst mulig ulemper, men det er dessverre ikke til å unngå at arbeidene vil generere noe støy. Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre.