Dette skjer nå

Sluttbehandling av reguleringsplanen i kommunene.

Den 22. september ble reguleringsplanen for nytt dobbeltspor enstemmig vedtatt i kommunestyret i Rygge.

I Moss er reguleringsplanen behandlet først i miljø- og samferdselsutvalget og så i teknisk utvalg. Deretter skjer den endelige politiske behandlingen av planen i bystyret mandag 17. oktober. Bystyret vedtok 17. oktober å usette behandlingen av saken, med sikte på å behandle i Bystyremøte 14. november.

 

Se plandokumentene for Moss kommune og Rygge kommune


Kortversjon: Reguleringsplan Sandbukta-Moss-Såstad som brosjyre


Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplanen bygger på en tidligere vedtatt kommunedelplan, hvor det er fastsatt en korridor for traséen. Les mer her

 

Nyhetsbrev og brosjyrer

Nyhetsbrev sendes til alle på strekningen som er innenfor området som reguleres, og til andre som måtte ønske det. Dersom du ønsker papirversjoner, kan du ta kontakt med prosjektet.

2016: Nyhetsbrev oktober
2016: Nyhetsbrev juni
2016: Nyhetsbrev mai
2016: Nyhetsbrev mars

2015: Nyhetsbrev desember
2015: Nyhetsbrev april