Sandbukta–Moss–Såstad

Jernbaneverket skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Planlagt byggestart er 2018. Prosjektet skal stå ferdig i 2024. 

Reguleringsplanen for det nye dobbeltsporet er under behandling i Moss og Rygge kommuner. I Rygge skal planen behandles i kommunestyret den 22. september, mens dato for behandling av planen i bystyret i Moss er satt til 14. november.

Planlegging
10
km
Nytt dobbeltspor
30
min
Ny reisetid Moss-Oslo
2018
Byggestart
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2016
2017
2018
2023
  • Reguleringsplan sendes inn til høring mars, 2016
  • Forberedende arbeider
  • Byggestart hovedarbeider planlagt 2018
  • Planlagt togtrafikk klart i 2023.