Follobanen

Størst. Urban. Utfordrende. Raskere.

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Nytt dobbeltspor mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene.

The Follo Line Project

Follobanen vil tilrettelegge for flere persontog, flere godstog, et mer forutsigbart tilbud og redusert reisetid.

I tillegg til den lange tunnelen omfatter Follobaneprosjektet bygging av nye Ski stasjon, betydelige arbeider på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og Ski stasjon. 

Fakta om Follobaneprosjektet:

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid
 • 22 km nytt dobbeltspor fra Oslo S til kollektivknutepunktet Ski
 • Prosjektet omfatter bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeid på Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen inn mot Oslo S og mellom tunnelen og nye Ski stasjon
 • Omfatter totalt 64 km nye jernbanespor
 • Får Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
 • Første norske, lange jernbanetunnel med to atskilte tunnelløp
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning (drill & blast og drill & split)
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t
 • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 minutter)
 • Gir økt kapasitet til og fra Oslo S
 • Forberedende arbeider startet i 2013
 • Prekvalifisering for prosjektets totalentrepriser (EPC) startet i 2013
 • Kontraktstildelinger  fra februar 2015 til og med 2016
 • Hovedarbeider utføres fra 2015 til 2021
 • Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021
 • Blir innerste del av InterCity-utbyggingen sørøstover fra Oslo 

Samfunnsutvikling
Oslo S og Ski er en av Norges tettest trafikkerte strekninger. I området forventes det 30 prosent befolkningsvekst innen 2015. Det er et viktig samfunnsmål at Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og bidra til utviklingen i regionen.

Jernbaneverket ferdigstiller med Follobaneprosjektet et firespors linjesystem sørover fra Oslo S.

Les Follobanens presentasjonsbrosjyre: Marker på bildet under.