Hvor jobber vi nå?

Her finner du all informasjon om hvor Jernbaneverket jobber med prosjektet FATC Hovedbanen på strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll.

Bygging av føringsveier (kabelkanaler langs jernbanespor):

Mellom den 20. august og ca. den 5. september 2016 jobber vår entreprenør Eltel med å bygge kabelkanaler på strekningen mellom Jessheim og Nordby.

Natten til onsdag den 31. august blir det arbeid på jernbanen mellom Nordby og Hauerseter. Det jobbes om natten og arbeidet vil føre til støy.

Arbeidet er varslet til lokalbefolkningen. For mer informasjon, se vår side om nabovarsler:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/fatc-hovedbanen/nabovarsler/

For mer informasjon, vennligst kontakt oss: 
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/fatc-hovedbanen/kontakt/