FATC Hovedbanen

På strekningen mellom Jessheim og Eidsvoll oppgraderer Jernbaneverket signalsystemet til fullt utrustet automatisk hastighetsovervåkning (FATC). Systemet gir Jernbaneverket muligheten til å overvåke togenes hastighet og automatisk bremse toget dersom hastigheten er for høy. 

Bygging
1
år
Til prosjektet skal stå ferdig
77
mill.
Godkjent styringsramme for prosjektet
2017
år
Fullautomatisk togkontroll på Hovedbanen
2015
2016
2017
  • Etableringen av FATC-systemet på Hovedbanens strekning Jessheim-Eidsvoll planlegges.
  • Byggingen av FATC systemet på Hovedbanen igangsettes. Kabelkanaler blir bygget fra mai 2016 på strekningen Dønnum-Jessheim.
  • Byggingen av FATC-systemet på Hovedbanen skal stå ferdig ved starten av året.