Arbeid på Sarpsborg stasjon

Fra 6. til 27. oktober vil det bli arbeidet om nettene på Sarpsborg stasjon. Dette kan medføre litt støy.

Jernbaneverket skal i perioden 6. til 27. oktober bytte ballast ved bruk av maskiner på Sarpsborg stasjon.
Arbeidet vil pågå om nettene fra midnatt til klokka 06:00 for å unngå stans i togtrafikken.

Arbeidene vil generere noe støy og Jernbaneverket beklager ulempene.

Spørsmål om arbeidet kan rettes til Jernbaneverket på tlf. 404 27 852 eller på e-post: sortor@jbv.no