Planprogram dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal

Jernbaneverket har utarbeidet planprogram for strekningen etter Plan- og bygningsloven. Planprogrammet beskriver bakgrunnen for- og gjennomføringen av det forestående plan- og utredningsarbeidet for dobbeltspor fra Trondheim S til Stjørdal på Nordlandsbanen.

Dette planprogrammet danner grunnlag for valg av trasé gjennom kommunedelplaner med konsekvensutredning for deler av strekningen. Det gir også grunnlag for to reguleringsplaner med konsekvensutredninger på andre deler av strekningen.

Planprogrammet med høringsuttalelser er vedlagt til høyre på siden.

Lokaltog på Stjørdal stasjon. <strong> Foto: njål Svingheim </strong>