Nyheter

 • Fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø

  Kan vi redusere risiko og ta bedre vare på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), ved å planlegge bedre? Hvordan skal vi kunne lære av hverandre og sikre god overføring av erfaringer mellom byggherrer og rådgivere? Dette var tema for prosjektets SHA-dag.

  SHA-dag på Hell-Værnes-prosjektet.
 • Bygger for økt kapasitet og hastighet Hell-Værnes

  Arbeidene med to jernbanespor fra Hell til Værnes på Nordlandsbanen er nå om lag halvvegs. Anlegget gir økt kapasitet og høyere hastighet. Den nye dobbeltsporede brua over Stjørdalselva er i ferd med å komme på plass.

 • Tid for utskifting av bru fra 1902

  Midt i juni starter arbeidene med ny bru over Stjørdalselva og dobbeltspor Hell – Værnes. Det er på høy tid at den nå 112 år gamle brua på Nordlandsbanen skal skiftes ut.