Trondheim-Steinkjer

 • I dialog med markedet

  Drøyt 60 norske og utenlandske representanter fra entreprenørmarkedet møtte nylig til dialogkonferanse med ledelsen i elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag.

 • Dialogkonferanse for KL/AT entreprise på Trønder- og Meråkerbanen

  Jernbaneverket ønsker å informere om prosjektet og gå i dialog med markedet forut for kontrahering av entreprenør for KL/AT utbyggingen. Vi inviterer derfor til dialogkonferanse 4. februar 2016, på Radisson Blu Hotell, Trondheim Lufthavn Værnes.

 • Første kontrakt for elektrifisering i Trøndelag

  Jernbaneverket har inngått kontrakt med Sweco som rådgiver for detaljplanlegging i elektrifiseringsprosjektet på strekningene Trondheim - Steinkjer og Hell - Storlien. Dette er den første kontrakten i elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag.

 • Elektrifiseringsprosjektet i Trøndelag klimagassnøytralt på to år

  En overgang til drift med elektriske tog på Trønder- og Meråkerbanen vil gi store miljøgevinster, både globalt og lokalt. Jernbaneverket har ambisiøse miljømål for prosjektet, elektriske tog er mer miljøvennlige enn dieseltog og i løpet av to år vil prosjektet være klimagassnøytralt.

  Nordlandsbanen skal elektrifiseres mellom Trondheim og Stjørdal. Foto: Helge Sunde / Samfoto / NTB scanpix
 • Feiret ny forbindelse mellom tog og fly

  Mandag 15. desember ble det som av mange ses på som den nye flytogterminalen på Værnes, offisielt åpnet av statssekretær Aarset i Samferdselsdepartementet.

  Lufthavndirektør Lasse Bardal entrer den nye holdeplassen på spektakulært vis.
 • Klare for grønne spor i Trøndelag

  Planleggerne er klare for å starte detaljplanlegging av elektrifiseringen til Steinkjer og Storlien. Under slagordet “Grønne Spor i Trøndelag” skal jernbanen få en helt ny profil i landsdelen.

 • Planprogram dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal

  Jernbaneverket har utarbeidet planprogram for strekningen etter Plan- og bygningsloven. Planprogrammet beskriver bakgrunnen for- og gjennomføringen av det forestående plan- og utredningsarbeidet for dobbeltspor fra Trondheim S til Stjørdal på Nordlandsbanen.

 • E6 og Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen, forslag til felles planprogram

  Jernbaneverket og Statens vegvesen har utarbeidet et felles Planprogram for utvikling av jernbanen og E6 mellom Stjørdal og Åsen i kommunene Stjørdal og Leavnger. I planprogrammet beskrives mulige løsninger for delstrekningene, konsekvenser som skal utredes, tilhørende planprosess og framdriftsplan. Som del av utredningsarbeidet inngår medvirkning i planleggingen gjennom høringer og konkrete innspill.

 • Forslag til planprogram dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal

  Dette forslaget til Planprogram beskriver ett jernbanetiltak som omfatter inngrep i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker med kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal. Dobbeltspor og elektrifisering Trondheim S – Stjørdal (Nordlandsbanen) er et såpass omfattende tiltak at det må konsekvensutredes.