Koppang tømmerterminal

17 personer hadde funnet veien til Jernbaneverkets informasjonsmøte om planene for oppgradering av tømmerterminalen på Koppang. Møtet ble holdt i Storstua på Koppang 25. september.

Jernbaneverkets prosjektleder, Gunnar Rose, innledet møtet med å fortelle om Jernbaneverkets strategi og bakgrunnen for at vi ønsker å oppgradere terminalen. Multiconsult planlegger oppgraderingen av terminalen for Jernbaneverket, og de fortalte om reguleringsplanen og hva vi har planlagt å bygge.

Informasjonsmøte: Mange hadde møtt frem for å høre om Jernbaneverkets planer for oppgradering av tømmerterminalen på Koppang. Prosjektleder Gunnar Rose til høyre i bildet. Foto: Jernbaneverket.


Byggeplaner
I planene for oppgraderingen ligger det å bygge ett jernbanespor i 600 meters lengde og legge til rette for at det kan bygges ett til ved behov. Med denne løsningen får vi en funksjonell og effektiv terminal med økt lagringskapasitet. Vi fikk se tredimensjonale skisser som viste det ferdige terminalområdet. Slik kunne alle danne seg et bilde av hvordan det blir seende ut etter at den planlagte byggeprosessen er ferdig.


Viktige tema i folkemøtet
Det viktigste for de som hørte på var imidlertid hvilke konsekvenser oppgraderingen av terminalen ville få for lokalsamfunnet.

Fire tema opptok de som deltok i møtet:
• Tømmer er viktig for regionen og oppgradering av tømmerterminalen er positivt.
• Stenging av planovergangen i Kirkegårdsveien.
• Trafikksikkerhet.
• Gransnutebiller (lokalt navn: Hardkrabber).

Flere var opptatt av stengingen av planovergangen i Kirkegårdsveien. Fra salen ble det fremmet forslag om å bygge både undergang og gangbro for å erstatte dagens planovergang. Slik kan de som har behov fortsatt benytte snarveien over til vestsiden av jernbanen, for eksempel til barnehage og arbeidssted.

Nyttig møte
–Det er viktig at de som bor her og lever side om side med tømmerterminalen kommer med sine innspill og forteller hvordan de opplever situasjonen, sier prosjektleder Gunnar Rose. Jeg har snakket med flere i telefonen, og utvekslet e-post med noen, nå fikk vi også muligheten til å møtes. Det setter jeg stor pris på.

Tømmerlager: Tømmeret skal lastes over på bane og fraktes vekk. Foto: Jernbaneverket.

Oppfordring
Arealplanlegger Dagfinn Nybakk i Stor-Elvdal kommune oppfordret alle de fremmøtte til å utføre sin borgerplikt, og levere skriftlige innspill til kommunens reguleringsplan. Innspillene må leveres til Stor-Elvdal kommune innen 19. oktober.