Undergangen på plass på Moelv stasjon

Det har vært fullt trøkk i påsken på Moelv stasjon. Til sammen har 80 personer vært i sving for å få undergangen på plass mellom øst- og vestsiden av stasjonen.

Hver del av undergangen veier 17,5 tonn og ble montert ved bruk av heisekran. Foto: MestaJernbaneverket er godt i gang med oppgraderingen av Moelv stasjon. Før jul stod en ny plattform til spor 2 klar til bruk og i den togfrie perioden i påsken kom undergangen mellom plattformene på plass. Den nye undergangen skal erstatte planovergangen som gikk til den gamle mellomplattformen på stasjonen.

665 tonn undergang montert
Undergangen som var prefabrikkert ble levert til Moelv i 38 deler. Delene som veier 17,5 tonn har blitt montert ved bruk av heisekran. - For å få plass til undergangen lagde vi en ca. 10 meter bred, 38 meter lang og 6 meter dyp byggegrop mellom plattformene. Dette innebar at vi måtte fjerne om lag 1000 m³ med fjell og 2000 m³ med løsmasser under sporene, sier prosjektleder Harald Tanum. Massene ble fjernet ved hjelp av sprenging og pigging. – Vi planla opprinnelig å fyre av 12 salver, men ettersom fjellet viste seg å være mer porøst enn forutsatt, ble det kun avfyrt 6.

For å få plass til undergangen har vi laget en ca. 10 meter bred, 38 meter lang og 6 meter dyp byggegrop mellom plattformene. Foto: Ragnhild Aagesen/JernbaneverketFerdig høsten 2012
Anleggsarbeidene på Moelv stasjon fortsetter frem til høsten 2012. – I vår og sommer skal vi jobbe med undergangen som skal utstyres med trapp og heis til begge plattformene. I tillegg skal vi bygge ny plattform til spor 1 og gjøre ferdig plattformen til spor 2, forteller Harald Tanum.

Jernbaneverket skal etablere stasjonstorg både på øst- og vestsiden av stasjonen. Stasjonstorget på østsiden utformes i samarbeid med Ringsaker kommune. På vestsiden av stasjonen skal det også etableres 98 nye parkeringsplasser.

Alle tog går i spor 2
Frem til undergangen kan åpnes for de reisende i september/oktober 2012, må de reisende gå via jernbaneundergangen sør for stasjonen for å komme til spor 2. Jernbaneverket ber de reisende beregne ekstra gangtid og beklager ulempene dette medfører.

Bakgrunn for prosjektet
Mellomplattformen på Moelv stasjon var for kort for togene som trafikkerer strekningen. I tillegg var den lav, smal og i en generelt dårlig forfatning. For å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende bygger Jernbaneverket nye plattformer til begge spor på Moelv stasjon. På plattformene skal det monteres benker, belysning, høyttaleranlegg, monitorer som viser informasjon om togtrafikken og teleslynge.