Trappen i Heggedal åpnet

Den nye gangbroen på Heggedal stasjon er nå åpen i begge ender, og reisende får en enklere hverdag. Jernbaneverkets neste prosjekt i Heggedal er fjerning av planovergang.

Området rundt gangbroen er fortsatt preget av anleggsarbeider, men trappen er nå åpen for publikum. 

– Det er faktisk veldig deilig at broen er på plass. Nå kan barna gå rett over. Det er mye tryggere, sier heggedølen Cecilia Sterner til Budstikka. Det hun snakker om er gangbroen, som nå er åpnet i hele sin lengde, etter at den nye trappen ble åpnet.

Gang- og sykkelbroen gir ikke bare enklere adkomst til plattformene, men fungerer også som en forbindelse mellom boligene vest for stasjonen og Heggedal sentrum. Det innebærer bedre sikkerhet på Heggedal stasjon, og det er mulig for personer med nedsatt førlighet å komme seg til plattformene.

Fortsatt arbeider


Selv om Jernbaneverket nå er ferdig med de store arbeidene på stasjonen, så er ikke anleggsarbeidene i området over. Vegvesenet jobber med ny veibro sør fort stasjonen. Når den er på plass, vil kryssingen være planfri. Jernbaneverket skal da fjerne planovergangen på nordsiden, en overgang som har vært åsted for mange farlige kryssinger, og som det lenge har vært ønske om å bli kvitt.

Parkering


Vegvesenets arbeider påvirker selvsagt trafikksituasjonen, og parkeringsplassene på østsiden av stasjonen er midlertidig fjernet siden kommunen trenger deler av plassen til anleggsarbeid. Pendlere må nå parkere på sentrumstomta ved stasjonen, sier Asker kommune. Veiarbeidene skal vær eferdige høsten 2015.