Stor byggeaktivitet ved Værnes holdeplass

Værnes holdeplass fornyes og Jernbaneverket er godt i gang med anleggsarbeidet. I siste halvdel av 2014 kan de som tar toget til og fra flyplassen ta i bruk en moderne holdeplass med klimatisert venterom og gangbroer mellom hotellet, flyplassen og holdeplassen.

Togene går som vanlig fra den sørlige delen av plattformen. Kart og veibeskrivelse til den midlertidige gangveien finner du til høyre på denne siden.

Nye Værnes holdeplass: Slik kan den nye holdeplassen bli, sett fra sør-østlig retning. Det nye venterommet midt i bildet med nedgang til plattformen. Illustrasjon: Nordic/Jernbaneverket.

Startet med å rive
I nordenden av dagens jernbaneanlegg har vi revet plattformen, heisen, heissjakta, rulletrappa og gangbrua som gikk fra hotellet.

Anleggsområde: I forgrunnen ser vi materialer og utstyr som brukes i anleggsarbeidet. I bakgrunnen til høyre ser vi toget som stopper utenfor anleggsområdet, i sørenden av holdeplassen. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.Bygges nå
Entreprenøren er i full sving med å grave ut masser og bygge fundamenter for det nye venterommet og gangbruer. Inne i den nye plattformen som skal bygges opp legges det føringsveier, trekkerør og overvannsrør.

Spunting
Arbeidet med spunting foregår nå, dette er stålplater som vibreres ned i grunnen for å stabilisere massene i grunnen og under plattformområdet. Her har vi valgt metoden spunting med vibrolodd, dette bråker litt mindre enn spunting med tradisjonelle metoder. –Grunnen til at vi har valgt å spunte med vibrolodd er at vi ønsker å gjennomføre anleggsarbeidet med minst mulig ulemper for omgivelsene, forteller byggeleder Tor Solli.

Befaring: Entreprenørens anleggsleder, Marita Holm, ute på byggeplassen ved Værnes holdeplass. Foto: Anne Rognes, Jernbaneverket.

Veien videre
Anleggsarbeidet fortsetter gjennom hele vinteren, forteller Tor Solli. Byggeprosjektet er planlagt etter årstidene. Arbeidene under bakken gjøres nå i høst, før telen kommer, resten av arbeidene i grunnen skal utføres til våren. I vinter skal det gjøres arbeider over bakkenivå, det skal blant annet bygges venterom og gangbruer.   

Jernbaneverket bygger:
• Ny plattform med takoverbygg
• Nytt kundeinformasjonsanlegg
• Ny utrustning på plattformen
• Trapp, heis og rulletrapp mellom venterom og plattform
• Klimatisert venterom med sitteplasser
• Direkte adkomst fra flyterminal til venterom
• Adkomst til hotell og flyterminal fra venterom via gangbru