Spikkestadbanen åpnet etter 12 ukers anlegg

Mandag morgen 27. august åpnet Spikkestadbanen for trafikk igjen etter 12 uker med anleggsarbeider. Jernbaneverket har i løpet av sommeren hatt store arbeider på Heggedal og Spikkestad stasjoner.

Mandag morgen rullet togene igjen på Heggedal stasjon. Foto: Hedda Nossen  
Mens Spikkestadbanen har vært stengt for togtrafikk, har Jernbaneverket totalfornyet stasjonene på Heggedal og Spikkestad.  – Det er bygd to nye og lengre plattformer på begge stasjonene og  alt av skinner, sviller og kontaktledning på stasjonsområdene også skiftet ut, forteller prosjektleder Petter Auk.
Over 350 personer har vært involvert i det omfattende ombyggingsarbeidet.   – Vi ønsker å takke alle naboer og reisende for tålmodigheten de har vist under denne intensive anleggsperioden, sier prosjektlederen.

Dette er gjort på Heggedal:

•to nye og lengre plattformer er bygd
•skinner, sviller og kontaktledning er fornyet
•ca. 10 000 m³ med masser er fjernet, og erstattet med 13 000 m³ nye masser
•10 000 m² med spunt er satt ned for å stabilisere området mot elven.   Elven er også lagt om.
•stålkonstruksjonen til den nye gang- og sykkelbroen over stasjonsområdet er montert
•det er bygd en liten overgangsbro over elven til plattform for spor 2.

Dette er gjort på Spikkestad:

•stasjonen er flyttet ca. 100 meter mot øst
•to nye og lengre plattformer er bygd
•skinner, sviller og kontaktledning er fornyet
•det er bygd en 150 meter lang støttemur og en 18 000 m³ stor motfylling for å sikre sporets stabilitet
•bekk norøst for stajonen er lagt om
•to høystentmaster er fjernet og ledningen lagt med rør for høyspentkabel
Peab har vært hovedentreprenør for arbeidene. 
Spikkestad stasjon er flyttet 100 meter østover og er totalfornyet. <strong> Foto: Katrine Rønning </strong>