Spikkestad stasjon oppgraderes i sommer

I sommer skal Jernbaneverket oppgradere Spikkestad stasjon. Hovedparten av arbeidene skal utføres i perioden 26. mai til og med 12. august når Spikkestadbanen er stengt for all togtrafikk.

For å bidra til sentrumsutvikling i Spikkestad flyttes stasjonen ca. 200 meter mot øst. Illustrasjon: Jernbaneverket/AtkinsPlattformen for Spikkestad stasjon er for kort for togene som trafikkerer Spikkestadbanen. For å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende skal Jernbaneverket bygge om stasjonen med to nye, lengre og høyere plattformer.

Spikkestad stasjon deler Spikkestad i to, og det er ingen direkte forbindelse mellom sør- og nordsiden av stasjonen. - For å bidra til tettstedets sentrumsutvikling skal vi flytte stasjonen ca. 200 meter mot øst, sier prosjektleder Robert Sikström.

Ettersom Spikkestad er Spikkestadbanens endestasjon er det kun plattform til spor 1 som vil være i daglig bruk. Denne plattformen får ny belysning, høyttaleranlegg, teleslynge og monitorer som viser informasjon om togtrafikken. – Vi skal også møblere plattformen med nye leskur og benker, forteller Sikström. Plattform til spor 2 skal kun brukes ved uregelmessigheter i togtrafikken.Plattform til spor 1 oppgraderes med nye benker og leskur, nytt høyttaleranlegg, monitorer som viser informasjon om togtrafikken og teleslynge. Illustrasjon: Jernbaneverket/Atkins

I tillegg til arbeidene med plattformene skal Jernbaneverket fjerne kontaktledning, spor og sviller over en strekning på ca. 1,5 km vest for det nye stasjonsområdet.

Buss for tog i sommer
Hoveddelen av anleggsarbeidene skal gjennomføres i perioden fra 26. mai til og med 12. august når Spikkestadbanen er stengt for all togtrafikk. I den samme perioden skal Jernbaneverket også oppgradere Heggedal stasjon. NSB kjører buss for tog i perioden.

– Vi forstår at dette er mer tungvint for de reisende. Samtidig blir det mindre ulemper for de reisende når vi nå konsentrerer arbeidene til 10 uker i sommer enn om vi jobber stykkevis over en lenger periode, sier Robert Sikström. Omgivelsene må dessverre regne med en god del støy og nattarbeider i anleggsperioden.

Se informasjonsskriv til høyre for mer informasjon om prosjektet.

Spikkestad er Spikkestadbanens endestasjon og det er kun plattform til spor 1 som vil være i daglig bruk. Plattform til spor 2 skal kun brukes ved uregelmessigheter i togtrafikken. Illustrasjon: Jernbaneverket/Atkins