Sommerutbygging på Hovedbanen

Varmen i juli stoppet ikke framdriften på utbyggingsprosjektene langs Hovedbanen. Nå er det klart for høstens innspurt før ferdigstillelse i november.

I strålende sommervær har aktiviteten vært høy på hovedbaneprosjektene som skal bygge nye vende- og parkeringspor (hensetting) for å legge til rette for kapasitetsøkningen etter rutemoddelen i desember 2014. Prosjektene skal imidlertid være ferdig bygget og satt i drift i god tid før det.

Eidsvoll og Lillestrøm

Mens det nye hensettingsområdet på Lillestrøm er blitt asfaltert og beplantet, har vel en og en halv kilometer med gammelt spor på Eidsvoll blitt fjernet.Parallellt er arbeidet med det nye kommet i full gang. Montering av støyskjermer og bygging av veksel og sporvekslervarme er unnagjort. Til sammen er 3000 meter nytt spor kommet på plass. Over dette har den nye kontaktledningen blitt montert og justert.

“På gamlemåten”

Med spett og slegge for hånd, plasserer de tyske arbeiderne fra Swietelsky det nye sporet med millimeters nøyaktighet og sverger til “gamlemåten” framfor moderne kraner og sporleggingstog på denne relativt korte strekningen.

Prosjektleder Asbjørn Rasdal har selv vært til stede på byggeplassen hele juli og er svært fornøyd med Swietelsky sin innsats i sommervarmen.

– Det varme sommerværet har ikke slått ut tyskerne, de arbeider godt og holder framdriften, sier den fornøyde prosjektlederen og bemerker at samarbeidet fungerer bra.

Lokstall og beplanting

 

På Lillestrøm er etableringen av de nye hensettingsporene og servicebyggene nesten ferdig. Nå gjenstår først og fremst signalarbeider og sluttkontroll på bygningene. I sommervarmen kom nye busker og planter i jord, mens hensettingsområdet fikk fylt på siste lass med pukk og perrongene ble asfaltert. Parallelt med ferdigstillelsen av det nye jernbaneanlegget på Lillestrøm, skal den gamle lokstallen pusses opp og gjøres  mer egnet til fremtidens bruk. Gamle fundamenter, gulv og vegger er pigget bort, mens spunt- og gravearbeidet vil vedvare noen uker lengre før hallen er klar til å ta i mot den nye smøregraven. Denne kommer i uke 35 og er ferdigprodusert i Tyskland.