Siste fase på Hanaborg

Hanaborg holdeplass i Lørenskog er i bruk etter oppgradering. Gjenværende arbeid skal etter planen være gjort før sommeren.

Hanaborg stasjon har fått ny plattform og en vesentlig bedre adkomstvei.

Hanaborg holdeplass er blitt kraftig oppgradert, med ny plattform på 220 meter på spor 2. Det er også bygget ny adkomst til plattformen, og det er satt opp nytt leskur, benker, lamper og monitorer. Fremdeles gjenstår noe arbeid knyttet til adkomsten fra Nordahl Griegs vei, samt beplantning og opprydding.

Trappen ned til stasjonen er ikke helt ferdig, og det gjenstår også montering av varmekabler og noe asfaltering i adkomstveien. Det skal også gjøres støymålinger i stasjonsområdet.

Den nye plattformen på Hanaborg åpnet i desember 2012, og sluttføringen av holdeplassen fortsatte i april 2013. Det viktigste var å få på plass en ny adkomstvei fra Nordahl Griegs vei, og den kunne åpne i desember.

Arbeidet som gjenstår skal gjøres våren 2014, og Jernbaneverket planlegger at alt er ferdig innen 1. juni. Dette kan medføre noen ulemper for reisende.

Adkomstveien kan bli stengt i korte perioder i april/mai, og trappen vil ikke bli åpnet før arbeidet er ferdig. Det resterende arbeidet er anslått å ta rundt en måned.